Web-бібліографія старої України 1240 – 1800 рр.

Версія для друку

Кримське ханство / Бібліографія

Число записів 18

Сторінка згенерована 09.07.2003 р.

Оновлена версія доступна на сайті «Знання про Україну»

[Анонім] Kirim bibliyografyasi Tükkiye cumhuriyeti dönemi 1923 – 1986. – Hasirlayanlar : – 72 c.

Шифр НБУ : відд.бібліогр.

[Анонім] "Известия Таврической учёной архивной комиссии" : указатель №№ 1 – 40. – Известия Таврической учёной архивной комиссии, 1908 г., № 41, с. 245 – 255.

[Анонім] История городов и сёл Крымской области : библиографический указатель. – Сф. : 1964 г., т. 1 = 395 с.; т. 2 = с. 396 – 786.

7571 поз.

[Геннаді Г.М.] Геннади Г.Н. Список сочинений о Крыме. – Вестник императорского Русского географического общества, 1855 г., № 6, с. 55 – 62; 1856 г., № 1, с. 30 – 31.

2 вид. : Записки Одесского общества истории и древностей, 1867 г., т. 6, с. 623 – 644.

Містить тільки книги. Статті мали бути окремо.

[Гопштейн Є.Є.] Гопштейн Е.Е. Библиография библиографических указателей литературы о Крыме. – Сф. : 1930 г. – 15 с.

Шифр НБУ : АО22265; ДІБ : 01(01) / Г-66

[Дехтярьова Н.А.] Татари в Україні : науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1917 – 1941 рр. – К. : 1997 р. – 129 с.

2 вид. : К. : 1999 р. – 128 с.

Шифр НБУ : ВС34088 (2 вид.)

1976 поз.

[Дехтярьова Н.А.] Кримські караїми в Україні : науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1917 – 1941 рр. – К. : 2001 р. – 88 с.

Шифр НБУ : ВС35318

Ігнаткін І.О., Плющ О.Ф. Бібліографічний покажчик з історії архітектури Криму. – К. : 1962 р. – 39 арк.

Шифр ДІБ : 72(01) / І-26

[Керим І.А.] Керимов И.А.-о. Библиографик сечмелер. Кърымтатар тиле, эдебияты, тарихы ве медениети иле багълы библиографик сечмелер 1832 – 1941. Эдебий макъале ве малюматлар библиографиясы (1957 – 1987). – Сф. : Крымское гос.учебно-педагогическое и-во, 1994 г.

[Максимушкіна Н.Я.] Культура Крыма на рубеже веков (к.19 – 40-е гг. 20 вв.) : библиографический указатель. – Сф. : 1993 г. – 9 с.

Маркевич А.И. Taurica : опыт указателя сочинений, касающихся Крыма и Таврической губернии вообще. – Известия Таврической учёной архивной комиссии, 1894 г., № 20, с. 1 – 394 (№№ 1 – 7298); 1898 г., № 28, с. 92 – 185 (№№ 7299 – 9230); 1902 г., № 32_33, с. 47 – 126 (№№ 9231 – 10811).

Шифр НБУ : відд.бібліогр. 016Укр / К-85м (т. 1, 3)

В 1920-х рр. він готував нове, довповнене видання.

[Непомнящий А.А.] Историческое краеведение в Крыму во 2 п.19 – н.20 вв. : библиографический указатель. – Сф. : 1995 г. – 64 с.

Шифр НБУ : ВА571559

[Рахім А.] Рахим А. Материалы для библиографии по крымским и литовским татарам : 1917 – 1929 гг. – Вестник научного общества татароведения, 1930 г., т. 9-10, с. 194 – 200.

[Рахім А.] Рахим А. Материалы для библиографии по татароведению : 1918 – 1929 гг. – Труды Дома татарской культуры, 1930 г., т. 1, с. 342 – 395.

[Симоновський В.В.] Симоновский В.В. Библиография по крымоведению. – "Весь Крым. 1920 – 1925 гг. Юбилейный сборник", Сф., 1926 г., с. 517 – 534.

Шифр НБУ : ВИ8797

720 поз. літератури, виданої в 1917 – 1924 рр.

[Урсу Д.П.] Деятели крымскотатарской культуры 1921 – 1941 гг. : биобиблиографический словарь. – Сф. : Доля, 1999 г. – 240 с.

Шифр НБУ : ВА591030 ВА591491

Шаріпова Л.В. Вісті Таврійської вченої архівної комісії і Таврійського товариства історії, археології та етнографії : 1887 – 1931 рр. – К. : 1994 р. – 48 с.

Шифр НБУ : ВА557720

[Шостак Т.Л.] Памятники истории и культуры Крымской области : библиографический указатель. – Сф. : 1987 г., т. 1 = 284 с.; т. 2 = 112 с.

Шифр НБУ : В336984/1-2