Web-бібліографія старої України 1240 – 1800 рр.

Версія для друку

Кримське ханство / Синтетичні праці з історії Кримського ханства

Число записів 32

Сторінка згенерована 09.07.2003 р.

Оновлена версія доступна на сайті «Знання про Україну»

[Анонім] Замечания о крымских татарах : пер.с французского. – Украинский журнал, 1824 г., т. 2, № 8, с. 65 – 81.

Шифр НБУ : Ж1418 – відд.рідкісн.книги.

[Арікан С.] Arikan S. Zagadnienie państwa krymskiego. – Poznań : 1939.

"Проблема Кримської держави".

Бахрушин С.В. Основные моменты истории Крымского ханства. – История в школе, 1936 г., № 3, с. 29 – 61.

2 вид. : Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии, 1993 г., т. 3, с. 320 – 339.

Шифр НБУ : Ж12860

С. 29 : "Крим завжди слугував неначе гаванню для степових кочівників і місцем, де зустрічались патріархальна кочівницька культура степів з культурою торговельного Середземномор’я".

[Вишневський В.А.] Вишневский В.А. Феодализм в Крымском ханстве. – М. : 1930 г. – 27 с.

Шифр НБУ : АИ9513

Возгрин В.Е. Исторические судьбы крымских татар. – М. : Мысль, 1992 г. – 447 с.

Шифр НБУ : ?; НПБ : А547887

Рец. : Герцен А.Г., Храпунов И.Н. – РАЛ, 1994 г., № 1, с. 219 – 225; Сарапин А. – УВМ, 1996 р., т. 8, с. 224 – 231.

[Гаммер-Пургшталь І.] Hammer-Purgstall Geschichte des Chane der Krim unter Osmanische Herrschaft, aus türkischen Quellen zusammengetragen, als Anhang zur Geschichte des Osmanischen Reichs. – Wien : 1856. – 258 S.

"Історія Кримського ханства під османським пануванням, складена за турецькими джерелами як доповнення до історії Османської імперії".

Зінченко Ю.І. Під сонцем Тавриди : з історії кримськотатарського народу. – Відродження, 1994 р., № 1, с. 57 – 61.

Період 4 ст. – 1991 р.

Зінченко Ю.І. Кримські татари : історичний нарис. – К. : 1998 р. – 205 с.

Шифр НБУ : ВА588216; НПБ : А593838

[Іжболдін Б.] Ichboldin B. Essays on tatar history. – New Delhi : 1964.

2 вид. : New Delhi : 1973.

"Нариси з історії татар".

[Іналджик Г.] Inalcik H. Kirim hanligi. – "Türk dünayasi el kitabi", Ankara, 1976,

[Киримли Й.] Kirimli Y. Przeszłość i terażnieszość tatarów krymskich. – Życie tatarskie, 1934, № 6-7, s.

"Минуле й сучасне кримських татар".

[Колянковський Л.] Kolankowski L. Dzieje chanatu krymskiego w 15 – 16 ww. – Sprawozdania z czynności i posiedżeń Akademii umijętności w Krakowie, 1918, № 5, s.

"Історія Кримського ханства в 15 – 16 ст."

Кримський А.Ю. Кримське ханство. – Записки історично-філологічного відділу ВУАН, 1928 р., т. 19, с. 367 – 371.

Історичний нарис, з приводу статті В.Бартольда "Крим" в "Енциклопедії ісламу".

Крисаченко В.С. Історія Криму : Кримське ханство. – К. : Твім інтер, 2000 р. – 336 с.

Шифр НБУ : ВА602001

Куркчи А. Крымские татары. – Отечество : краеведческий альманах, 1990 г., т. 1, с. 184 – 196.

[Лемерсьє-Келькеже Ш.] Lemercier-Quelquejay C. The crimean tatars : a retrospective summary. – Central Asia review, 1968, v. 16, № 1, p. 15 – 25.

"Кримські татари : ретроспективний підсумок".

[Музафаров Р.] Крымскотатарская энциклопедия. – Ватан, 1993 г., № 1, с. 9 – 40; № 2, с. 41 – 72; № 4, с. 73 – 104; № 5, с. 105 – 136; № 6, с. 137 – 168.

Окр. : Сф. : 1995 г.

[Никольський П.В.] Никольский П.В. Крым : от Крымского ханства до наших дней. – Сф. : КрымГИЗ, 1929 г. – 40 с.

Шифр ДІБ : 9(С168) / П-64

С. 10 : "У своїх імперіалістичних устремліннях Туреччина постаралась зробити із Криму такий же воєнний оплот на крайній півночі своїх володінь, який по той бік степу стихійно утворився на кордоні польському і російському, в особі запорозьких і донських козаків. […] Кримські беї та мурзи до к.18 ст. лишались такими ж лицарями-розбійниками в степах східної Європи, якими у свій час були феодали Заходу".

Панашенко В.В. Кримське ханство у 15 – 18 ст. – Український історичний журнал, 1989 р., № 1, с. 54 – 64.

[Парксой Г.] Parksoy H.B. Crimean tatars. – "Modern encyclopedia of religions in Russia and Soviet Union", Academic press, 1995, v. 6, p. 135 – 142.

"Кримські татари".

[Підгородецький Л.] Podhorodecki L. Tatarzy. – Warszawa : 1971.

Шифр НБУ : ?

"Татари".

[Підгородецький Л.] Podhorodecki L. Chanat Krymski i jego stosunki z Polską w 15 – 18 ww. – Warszawa : Książka i wiedza, 1987. – 317 s.

Шифр НБУ : ?

"Кримське ханство та його відносини з Польщею в 15 – 18 ст."

1. Розклад Золотої Орди та утворення Кримського ханства. – с. 7 – 18.

2. Зверхність Османської імперії. – с. 19 – 28.

3. Загибель Великої Орди. – с. 29 – 37.

4. Держава і суспільство Криму. – с. 38 – 82.

5. Початок боротьби за спадщину Бату-хана. – с. 83 – 105.

6. Крим на вершині могутності. – с. 106 – 122.

7. Проти поляків та інших гяурів. – с. 123 – 147.

8. Роки кризи. – с. 148 – 169.

9. З козаччиною проти Польщі. – с. 170 – 186.

9. На порятунок Речі Посполитої. – с. 187 – 209.

10. Знову проти Речі Посполитої та її союзників. – с. 210 – 239.

11. Занепад могутності та значення Криму. – с. 240 – 266.

12. Кінець незалежності. – с. 267 – 277.

13. Татари польсько-литовські. – с. 278 – 292.

Література. Словник важливіших осіб. Перелік кримських ханів. Хронологія.

[Рамбо А.] Rambaud A. Les tatars de Crimée. – Revue politique et littéraire, 1875, № 2, p.

"Кримські татари".

[Санін Г.О.] Санин Г.А. Некоторые проблемы истории Крымского ханства в 17 в. – Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии, 1993 г., т. 3, с. 222 – 228.

1. Соціально-економічне становище і господарство Кримського ханства.

2. Політичне становище ханства у складі Османської імперії та його боротьба за самостійність.

3. Відносини з Росією, Річчю Посполитою та Україною в 17 ст.

С. 222 : "Загальновизнаними підсумками досліджень як вітчизняних так і зарубіжних авторів можна вважати висновок про екстенсивність кочового скотарства кримських татар, надзвичайно слабкий розвиток осілого землеробства, феодальний характер розподілу продуктів праці. Все це, на думку дослідників, робило неможливим існування населення півострова без постійних набігів на північних сусідів".

[Сейдамет Д.] Seydamet J. La Crimée : passé, present – revendications des tatars de Crimee. – Lausanne : 1921.

"Крим : минуле, сучасне – домагання своїх прав татарами Криму".

[Сейдамет Д.] Seydahmet J. Krym : przeszłość, terażniejszość i dążenia niepodległościowe tatarów krymskich. – Warszawa : 1930. – 28, 170, 6 s.

"Крим : минуле, сучасне і прагнення кримських татар до незалежності".

[Сойсал А.З.] Soisał Abdullah Zihni Z dziejów Krymu : polityka, kultura, emirgacja. – Warszawa : 1938.

"З історії Криму : політика, культура, еміграція".

[Февр А.] Fevret A. Les tatars de Crimée. – Revue du monde musulman, 1907, v. 3, p. 75 – 105.

"Кримські татари".

Федоров Ф.А. Татары. – Спб. : 1855 г.

[Фішер А.] Fisher A.W. The crimean tatars. – Stanford : Hoover institute press, 1978. – 13, 264 p.

Шифр НБУ : ?

"Кримські татари".

1. Кримськотатарське ханство. – с. 1 – 48.

2. Кримські татари в Російській імперії. – с. 49 – 108.

3. Кримські татари в СРСР. – с. 109 – 202.

Хартахай Ф. Историческая судьба крымских татар. – Вестник Европы, 1866 г., № 6, с. 182 – 236; 1867 г., № 6, с. 140 – 174.

С. 193 : "Оскільки і в Золотій Орді, і в кримському юрті уряд мав характер добре організованої банди, то й система податків мала багато спільного з грабунком".

Шебедев Д.И. История Крымского ханства. – "2-я учебная экскурсия Симферопольской мужской гимназии", Сф., 1888 г., с. 7 – 22.