Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Байки світовії

Степан Руданський

(Лірникові думи)

Примітки

Вперше надруковано у львівському журналі «Зоря», 1895, ч. 21, стор. 406 – 409; ч. 22, стор. 424 – 429; ч. 23, стор. 453 – 455; 1896, ч. 1, стор. 7 – 8; ч. 8, стор. 144 – 146; ч. 12, стор. 231 – 233; ч. 13, стор. 250 – 252; ч. 14, стор. 270 – 273.

Автографів два:

1. «Співомовки козака Вінка Руданського. Книжка перша з 1851 року до 1857», Рукопис оправлений у тверду обкладинку, 240 стор. Зберігається у рукописному відділі Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, ф. 63, № 13. «Байки світовії (Лірникові думи)» знаходяться на стор. 74 – 213;

2. «Байки світовії (Байки світовії в людських співах)». Друга редакція (далі позначаємо «Байки світовії» (Друга редакція). Це окрема книжечка на 90 стор., подана Руданським до петербурзької цензури. Всі сторінки рукопису перекреслені цензором навхрест червоним олівцем. На 1-й сторінці підпис – Ст. Лебедєв. Рукопис не датований. Зберігається в рукописному відділі ЦНБ АН УРСР, ф. І 22517.

Останній ліг в основу першодруку, здійсненого А. Ю. Кримським у ж. «Зоря». Проте Кримський поновив ряд суттєвих моментів за автографом 1, зокрема поставив дату під кожною частиною, додав рядки 25 – 28 до «Преслівля», надрукував «Додаток» з приміткою:

«Опроче цього епілогу (чи «Додатка») Руданський повикидав у чистовику ще деякі уривки. Подаю їх на сім місці. Заголовки придумав сам» («Зоря», 1895, ч. 14, стор. 273).

Тут ідеться про такі уривки, надруковані у «Зорі» (1896, ч. 14, стор. 273) після «Додатку»: 1. «П’ятниця і неділя» («Дума друга», розділ 3-й, рядки 61 – 96); 2. «Соломон» («Дума четверта», розділ 1-й, рядки 1 – 28); 3. «Водохрещі Христові» («Дума п’ята», розділ 9-й, рядки 273 – 304).

Проте у «Зорі» не надрукований уривок з «Думи четвертої» (рядки 225 – 584), вміщений в обох редакціях Руданського.

Подається за автографом 1851 – 1857 рр. «Дума п’ята» з огляду на текстові повтори друкується скорочено.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1973 р., т. 2, с. 7 – 116.