Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Чумак

Степан Руданський

Український дивоспів на штирьох місцях

Перша редакція (1862)

Дільці

1. Чумак, молодий хлопець, літ 25.

2. Мати чумакова, літ 40.

3. Гордій, товариш чумаків, літ 20.

4. Явдоха, молодая дівчина, літ 17.

5. Музика, скрипач, літ 60 – 65.

6. Чарівниця, стара баба, літ 80.

7. Шинкарка Одарка, дівчина, літ 25.

8. Рибак старий, літ 50.

Примітки

Твір написано у 1862 р. Вперше надруковано за автографом у виданні: «Твори Степана Руданського. Том IV. У Львові, 1897», стор. 204 – 230. Автограф зараз невідомий. Подається за першодруком: «Твори Степана Руданського. Том IV. Впорядкував Василь Лукич. Друге видання. У Львові, 1908», стор. 204 – 230.

Переробляючи твір у 1871 р., С. Руданський змінив ім’я героїні – дівчини Явдохи – на Ялину і замість першого місця написав наново початок твору – місце перве і 6 яв місця другого. Починаючи від сцени «В коршмі», коли Чумак починає співати пісню «Чом дуб не зелений», тексти обох редакцій збігаються.

Другу редакцію «Чумака», а власне, лише наново написаний початок, вперше надруковано за автографом разом з першою редакцією у IV томі Творів С. Руданського, виданому В. Лукичем у 1897 р., стор. 231 – 241.

Автограф зараз невідомий. Подаємо тут за першодруком другу редакцію дивоспіву «Чумак».

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 453 – 472.