Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Список скорочень

АЛЮР Археологическая летопись Южной России

ЗКМ Запорізький обласний краєзнавчий музей

ІЗ Інститут зоології НАНУ

УГПУ Украинский государственный педагогический университет им. М. Драгоманова

НМІУ Національний музей історії України

ОАМ Одеський археологічний музей НАНУ

ЧСЕС Чернігівська обласна санітарно-епідеміологічна станція

ФГКМ Фастовский государственный краеведческий музей

ЦБС Центральний ботанічний сад НАНУ

ЦДАВО Центральний державний архів вищих органів влади

ЦНПМ Центральний науково-природничий музей НАНУ

ЭПАР Экспедиция подводных археологических работ