Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

3. Медичні свідоцтва про рани вільних матросів сіл Дереївки і Куцеволівки із справи 1862 року


Примітки

Ця справа з матеріалів Канцелярії Новоросійсського і Бесарабського генерал-губернатора, що відносилася до відання 2-го відділу 5-го столу, сформована у 1862 році на 185 аркушах під назвою "Медицинские свидетельства о ранениях вольных матросов матросских обществ Верхнеднепровского уезда". За колишнім описом № 23 вона має більш розвернутий заголовок:

"По селениям Верхнеднепровского уезда: медицинские свидетедьства о ранах вольных матросов Пушкаревского, Верхнеднепровского, Новогригорьевского, Домотканского, Бородаевского, Днепровокамянского, Калужинского, Мишуринорогского, Куцоволовского, Дериевского, Лиховского и Саксаганского матросских обществ".

Крім внутрішніх підзаголовків до згрупованих за товариствами документів, кожне із свідоцтв містить також дописані олівцем примітки службового характеру та відсилки до номера ревізької казки, що значно полегшує їх ідентифікацію при наявності однофамільців (у свідоцтвах всі матроси були трафаретно записані як належні до Верхньодніпровського товариства). Всього у справі 34 документи, що стосуються сіл Куцеволівки (арк. 133-165) і Дереївки (арк. 166-176), при передачі яких у рамках цього видання повністю збережена також послідовність їх розміщення у справі. Щодо відтвореної у дужках нумерації свідоцтв (номери проставлялися зліва від основного тексту), остання вочевидь пов’язана з чисто валовим обліком їх надходження до канцелярії і жодним чином не стосується наступного перегрупування вільних матросів за відповідними товариствами.