Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

4. Патенти вільних матросів сіл Дереївки і Куцеволівки із справи 1866 року

Опис справи

ОПИСЬ бумагам в деле сем находящихся
№ по порядку Означение бумаг Число листов Примітка (рік видачі та № за ревізією)
Патенты вольных матросов селения Куцоволовки и Дериевки
1 Тимофея Зеленского 2 1856 № 86, Куцоволовка
Екима Вихаря 2 1855 № 94, Куцоволовка
Петра Дребницы (копия) 2 1851 № 105, Куцоволовка
Ивана Черныш 6 1855 № 114, Куцоволовка
Дмитрия Шашлова 1856 № 123, Куцоволовка
Артема Выскуба 1855 № 100, Куцоволовка
Максима Задорожного 4 1855 № 25, Дериевка*
Степана Коломиец 1854 № 9, Дериевка*
Михайла Гаврася 8 1858 № 17, Куцоволовка*
10 Евсея Аврос 1852 № 109, Куцеволовка
Ивана Ружнова ** 1855 №136, Куцоволовка
Калины Козенки 1855 № 126, Куцоволовка
Ивана Коваленки 6 1855 № 143, Куцоволовка
Матвея Ткаченки 1850 № 32, Куцоволовка
Павла Коваленки 1857 № 14, Куцоволовка
Семена Сиротенки 2 1849 № 84, Куцоволовка
Ивана Матоха 2 1849 № 69, Куцоволовка
Дениса Полового (+ 2 аттестата) 10 1849 № 27, Куцоволовка
Василия Полового 1858 № 41, Куцоволовка
20 Якова Барлета 1851 № 40, Куцоволовка
Савы Василенки 6 1856 № 121, Куцоволовка
Демяна Ругно 1855 № 29, Куцоволовка
Василия Бабки 1851 № 116, Куцоволовка
Ивана Задорожного 4 1854 № 25, Дериевка
Ивана Абраменки 1858 № 29, Дериевка
Александра Петрюка 6 1856 №18, Куцеволовка
Ивана Лисака 1851 № 24, Куцоволовка
Петра Черныша 1856 № 114, Куцоволовка
Иван Бычка ** 8 1855 № 17, Дериевка
30 Максима Грека 1856 № 39, Дериевка
Лукьяна Босея 1857 № 26, Дериевка*
Григория Авраменки 1853 № 29, Дериевка
Григория Грищенки 8 1856 № 39, Дериевка
Скоблицкаго Осипа 1851 № 7, Дериевка
Ивана Матуза 1857 № 1, Дериевка
Тараса Кучера ** 1855 № 35, Дериевка
Наума Бычка 6 1854 № 36, Дериевка
Ивана Молодчаго 1855 № 8, Дериевка
Илии Бычка 1855 № 36, Дериевка
40 Семена Толоваря, свидетельство 8 1855 № 41, Дериевка
Федор Сирота 1856 № 15, Дериевка*
Денис Задорожный 1856 № 25, Дериевка
Никита Басей 1849 № 26, Дериевка
Тимофея Задорожного 12 1857 № 25, Дериевка*
Ивана Козенки 1849 № 123, Куцеволовка*
Матвея Лисяка 1856 № 24, Куцеволовка
Дементия Коваленки 1855 № 16, Куцеволовка
Филипа Куцевал 1858 № 37, Куцоволовка
Якова Зезуля (свидетельство) 1862
50 Ефима Левицкого ** 6 1855 № 118, Куцоволовка*
Макара Скрипника (билет) 1855 № 130, Куцоволовка
Моисея Кабака 1855 № 128, Куцоволовка
Василия Жарко 8 1855 № 44, Куцоволовка
Якова Стрижака 1855 № 80, Куцоволовка
Емельяна Потерило 1856 № 35, Куцоволовка
Игната Кравца (билет) 1855 № 81, Куцоволовка
Илья Коваленки (копия) 2 1849 № 113, Куцоволовка
Михайлы Журавля ** 4 1855 № 141, Куцоволовка
Прокофия Сироты (копия) 1851 № 4, Куцоволовка
60 Герасима Коваленки 6 1857 № 16, Куцоволовка*
Василия Рычка 1855 № 111, Куцоволовка
Герасима Сиренка 1856 № 25, Куцоволовка
Гаврила Кизенко 4 1855 № 63, Куцоволовка
Лукьяна Ловицкого 1849 № 118, Куцоволовка
Федора Ломаченки ** 6 1855 № 93, Куцоволовка
Федора Басий 1856 № 52, Куцоволовка
Павла Овзененки 1856 № 91, Куцоволовка
Григория Поторилова 4 1855 № 43, Куцоволовка
Федора Елець (копия) 1849 № 75, Куцоволовка
70 Семена Ломаченки 2 1856 № 93, Куцоволовка
Николай Астафьев [Лысак] 2 1858 № 24, Куцоволовка
Кизенко Иван Григорьев ** 2 1856 № 63, Куцеволовка
Василий Половой, кондуитная книжка 3 № 27, Куцоволовка
Итого патентов семдесят три

Чиновник особых поручений при Новороссийском и Бессарабском генерал-губернаторе коллежский советник Турчанинов.

ДАОО, ф. 1, оп. 229а, спр. 18, опис справи.

Примітка: вищенаведений опис вміщено на 3-х ненумерованих типографськи розграфлених аркушах, що передують основному змісту справи 18 загальним обсягом 104 арк. За підрахунком аркушів за базовим описом, їх мало б бути 151, але це скоріше умовний підсумок в розрахунку 2-х аркушів на документ. Тому подібне неспівпадіння аркушів досить мало дає для оцінки повноти справи. Набагато суттєвішим у цьому плані є підрахунок кількості документів, оскільки із зазначених в описі 73-х патентів фактично маємо лише 72. Останній документ (кондуїтна книжка) у справі відсутній. В той же час явних ознак її пошкодження не простежується, тому є всі підстави вважати що остання була вилучена із справи ще на стадії її формування, хоча відміток про це не знайдено.

Крім вилученої кондуїтної книжки, та зазначеного в описі свідоцтва у справі зустрічаються і такі типи документів як атестат, тимчасові квитки, що мали заміняти втрачені патенти, або їх повторно видані копії. Відповідна інформація про документи інших типів додана упорядниками у дужках. Щодо патентів не на бланках (під час Кримської війни їх явно не вистачало) – через символьні позначення **.

Враховуючи непоодинокі трансформації прізвищ, які нерiдко записувалися з голосу, без належної перевірки, що згодом доставляло немало клопоту власникам патентів та чиновникам різних рівнів, у примітці до опису наведені відсилки до відповідних номерів за ревізькими книгами вільних матросів сіл Дереївки чи Куцеволівки. При цьому прізвища, які не згадані в ревізьких книгах, або не зазначені, як такі, що були на час ревізії у відставці, додатково позначені символом *. Але навіть після проведення досить копіткої процедури ідентифікації прізвище Якова Зезуля (можливо йдеться про Зозулю) залишилося без відповідної відсилки і лише за послідовністю розміщення у справі останній може бути віднесений до куцеволівців, хоча не виключено, що йдеться і про помилкове включення документа з цим прізвищем до підбірки патентів поселян Дереївки і Куцеволівки.

Патенти вільних матросів оформлялися на типографських бланках визначеного зразка (хоча серед "севастопольських" зустрічаються і відмінності), куди вписувалися індивідуальні відомості стосовно особи, якій вони видавалися. Відповідним чином при передачі змісту патенту, всі записи від руки передані у їх текстовій частині, посвідченій підписом і печаткою уповноваженої особи, відтворені курсивом. Для відмежування пізніших записів (про нагородження, повторні призови, тощо) останні передані звичайним шрифтом. Номери патентів, що проставлялися зліва від основного тексту, зазначені відразу після назви типу документа.

Інші номери, якими супроводжувалися більшість наступних записів, наведені на початку таких записів, відтворених відповідно до хронології їх укладання. За наявності відміток про видачу нових патентів, посилань на номери ревізьких книг тощо, їх відтворено переважно у правому верхньому куті документа відразу після його назви, більш об’ємні примітки та записи службового характеру передані через виноски, розмішені на відповідних аркушах тексту.

Лицева сторона медалі «За защиту… Зворотня сторона медалі «За защиту…
Зображення лицьової та зворотньої сторін медалі «За защиту Севастополя. 1854-1855 гг.», якою нагороджувалися вільні матроси.
Лицева сторона медалі «В память… Зворотня сторона медалі «В память…
Зображення лицьової та зворотньої сторін медалі «В память Восточной (Крымской) войны 1853-1856 гг.», якою нагороджувалися вільні матроси.