Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Умовні скорочення

Пивовар А.В.

Скорочення, які зустрічаються в опублікованих документах (нне – нині, гдрь – государь, гпдн – господин, члвк – чоловік, м.п., ж.п. – чоловічої та жіночої статі, М.П. – місце для печатки тощо) є типовими для діловодної документації Гетьманщини. Щодо скорочень, використаних у коментарях, редакційних примітках та у географічному показчику до видання, застосовуються наступні умовні позначення:

скорочення загального характеру

б. – байрак

бунч. тов. – бунчуковий товариш

військ. тов. – військовий товариш

вк. – винокурня

г. – городок

гр. – гребля

дв. – двір

зл. – звірині ловлі

зн. тов. – значковий товариш

кол. – колишній

л. – ліс, лісові стінки, пристінки, діброви (дубини) тощо

м. – місто, містечко

мл. – млин

о. – острів

обозн. – обозний

оз. – озеро

п., полк. – полк, полковник

пас. – пасіка

підс. – підсусідки

пос. – поселення

пп. – орне поле, пашня

р. – річка

рл. – рибні ловлі

с. – село

с., сотн. – сотня, сотник

св. – святий, свята

сж. – сіножать, сінокосне поле, луки

сільце – "деревня"

сл. – слобода

ст. – століття

ур. – урочище

форп. – форпост

х., хут. – хутір

ш. – шанець

скорочені назви полків і сотень

Арх.с. – Архангелогородська сотня

Влас.с. – Власівська сотня

Г.п. – Гусарський полк Нової Сербії

Гадц.п. – Гадяцький полк

Голтв.с. – Голтвянська сотня

Город.с.- Городиська сотня

Зап.С. – Запорозька Січ

Келеб.с. – Келебердянська сотня

Київ.п. – Київський полк

Кишен.с. – Кишенська сотня

Крил.с. – Криловська сотня Луб.п. – Лубенський полк

Мирг.п., с. – Миргородський полк, сотня

Ніж.п. – Ніжинський полк

Омелн.с. – Омельницька сотня

П.п. – Пандурський полк Нової Сербії

Переволч.с. – Переволочанська сотня

Переясл.п. – Переяславський полк

Полт.п. – Полтавський полк, сотня

Прил.п. – Прилуцький полк

Старод.п. – Стародубський полк

Устив.с. – Устивицька сотня

Хорол.с. – Хорольська сотня

Шиш.с. – Шишацька сотня

бібліографічні скорочення

арк. – аркуш

д., док. – документ

див. – дивись

зв. – зворот аркуша

оп. – опис

с. – сторінка

спр. – справа

т., ч. – том, частина

ф. – фонд

// – кінець аркуша архівного документа

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 304 – 305.