Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Архів знахідок представників вужачкових папоротей Ophioglossaceae в Україні

Іван Парнікоза, Збігнев Целька

1. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, вул. Заболотного, 150, Київ, 03680, Україна,

2.Національний історико-архітектурний музей “Київська Фортеця”, вул. Госпітальна, 24A, Київ, 01133, Україна, i.yu.parnikoza@imbg.org.ua

3. Кафедра таксономії рослин, Університету Адама Міцкевича в Познані, вул. Умультовська 89, 61-614 Познань, Польща, zcelka@amu.edu.pl

Усі представники родини вужачкових папоротей – Ophioglossaceae України, як і Європи загалом належать до фракції раритетної флори (Мельник, 2009; Bilz et al., 2011), зважаючи на це необхідним є постійне вивчення динаміки кількості їх популяцій. З 2004-10 рр., коли постали регіональні (Чорней та ін., 2004; Токарюк та ін., 2005), або загальні зведення (Мельник, 2009; Парнікоза, 2010) накопичилася нова інформація. Зокрема вийшли зведення присвячені поширенню в Україні окремих видів (Безсмертна, Гелюта, 2013; Воткальчук та ін., 2014). В 2016 р. нами було проаналізовано матеріали гербаріїв:

Національного гербарію України Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного Національної академії наук України, Київ (KW), Львівського національного університету ім. Івана Франка (LW), Інституту екології Українських Карпат Національної академії наук України, Львів (LWKS), Державного природознавчого музею Національної академії наук України, Львів (LWS), Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка (KWU), Ботанічного саду Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка ім. О.В. Фоміна (KWHU), Національного ботанічного саду Національної академії наук України ім. М.М. Гришка, Київ (KWHA), Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (MSUD), Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (CHER), Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (CWU), Донецького ботанічного саду Національної академії наук України (DNZ), Національного наукового центру Нікітського ботанічного саду, Ялта (YALT), Санкт-Петербурзького ботанічного Інституту ім. В.Л. Комарова РАН (LE), починаючи з XIX ст., а також архів літературних та особистих повідомлень. На основі даного зведення утворився архів даних знахідок представників даної родини. Результати цієї роботи було викладено в публікації:

Проте необхідність уточнення інформації та її оновлення, призвели нас до ідеї створення віртуального ресурсу, де буде наводиться актуальна на поточний період інформація щодо знахідок Ophioglossaceae флори України. Архив складається з сторінок присвячених кажному виду. Інформація про знахідки наводиться відповідно до адміністративного поділу України з зазначенням локалітетів, які зафіксовані до 1980 р. і після цього (виділено курсивом). Локуси, які існували до 1980 р. та підтверджені пізніше виділені жирним.

Для цитування нашого ресурсу просимо використовувати наступне посилання:

Parnikoza I., Celka Z. An Archive of the Ophiglossaceae in Ukraine [https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Nature/archive-ophioglossaceae-ukraine.html], дата перегляду.