Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Видання 1902 р.

Контртитул та титульний аркуш 1-го…

Контртитул та титульний аркуш 1-го тому 4-томового видання творів Ю. Федьковича (Льв.: 1902 р.)

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р.