Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Плянета Ді-Пі

Улас Самчук

Нотатки й листи

Тож не шкодуй і не жалуй мене,

Й не пом’якшуй нічого,

А розкажи все докладно,

Що бачить тобі довелося.

Гомер «Одіссея»


Примітки

Подається за виданням: Улас Самчук. Плянета ДіПі: нотатки й листи. – Вінніпег: накладом товариства «Волинь», 1979 р. – 355 с.

В нашому е-перевиданні виправлено деякі друкарські помилки, орфографію залишено без змін. Численні документальні фотографії, уміщені в книзі, довелось проминути – до кращих часів, коли дістанемо їх якісні скани.