Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

6

Дунаец, № 49 Саксагань

получено 8 марта

писал Саксагани № 89;

ответ Куцоволовке № 91;

контора пароходства № 90.

Его Высокородию

состоящему при Министерстве Внутренних дел и в распоряжении Новороссийского и Бессарабскаго генерал-губернатора господину Турчанинову

Куцеволовского волостного правления

Предписанием Вашего Высокородия от 6 февраля сего за № 56 велено выслать на пятилетнюю службу вольных матросов села Куцоволовки Акима Иванова Лавецкого и села Дериевки Федора Иванова Бычка и Ивана Денисова Дунайца, но по справке с ревизскою сказкою за селения Дериевку и Куцоволовку фамилии Дунайца не только в матросах, но и в крестьянах нет, о чем Вашему Высокородию Куцеволовское волостное правление имеет честь донести.

Волостной старшина Яцына.

[печатка волостного старшини Куцеволiвськоi волостi]

№148

1 марта 1873 года Волостной писарь Бахматов.

ДАОО, ф. 1, оп. 229, спр. 43, арк. 19-20.

Примітка: у справі, з якої залучено цей документ, міститься також уточнений список вільних матросів, які мають поступити на службу, надісланий 14 квітня 1873 року Головною конторою Російського товариства пароходства, торгівлі і Одеської залізниці на ім’я керуючого товариствами вільних матросів Є.Турчанинова, за яким від сіл Куцеволівки і Дереївки очікувалося прибуття лише вільних матросів Я.Лавецького і Ф.Бичка, а І.Дунайця було записано уже за Саксаганським товариством (тамже, арк. 38 зв.). Але, схоже, про це уточнення забули і в листі від 2 червня того ж року (див. далі) останній знову згадується як вихідець з Дереївки. – Уп.