Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Короткий огляд англійської літератури

Зіньчук І.

Середньовіччя, Відродження, XVII – 2-ї пол. ХХ ст.

Від автора

Огляд має на меті окреслити деякі особливості розвитку ангійської літератури зазначених епох.

Важливо наголосити, що, подаючи виклад змісту художнього твору, автор прагне, насамперед, акцентувати увагу читача на окремих його аспектах, а не дати «шпаргалку».

Робота містить загальну характеристику епохи, біографічні відомості про письменників, висвітлює певні особливості літературних напрямків, що набули розвитку в цей період, дає можливість, хоч і дуже орієнтовно, певною мірою, простежити закономірності розвитку тієї чи іншої епохи зокрема і літературного процесу Англії взагалі.

Проте, для більш повного розуміння особливостей творчості письменників, висвітлення її проблематики, необхідно прочитати розглянуті художні твори в повному обсязі.

Огляд буде корисним для учнів, студентів, педагогів, всім, хто цікавиться англійською літературою, допоможе активізувати та поглибити знання англійської літератури.