Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Звіт за 2006 р.

Загальний звіт

Звіт по розділу "Студії"

Звіт по альманаху "Археометрія та охорона історико-культурної спадщини"

Запрошення до співпраці

Загальний звіт

Звітний період

Сайт почав працювати 7.12.2002 р., з 13.01.2003 р. він переведений у режим постійної експлуатації. Ми подаємо звіт за період 1.01.2006 – 31.12.2006 р. Проти кількісних показників у дужках подаються дані за 2005 р.

Обсяг сайту

Дата Число файлів об’єм, Мб
31.12.2005 2145 41.3
31.12.2006 5869 43.6

Число відвідувань сайту

Кореневу сторінку сайту відвідало 14831 читачів (так показує лічильник на кореневій сторінці). В середньому за добу це становить 40 відвідувань. За попередній період – відповідно 11013 / 30.

Всього відвідувань було 204668 (150174), або майже в 14 разів більше (відвідуванням ми вважаємо серію запитів документів з однієї IP-адреси протягом календарної доби). В середньому за добу це становить 560.7 (411.4) відвідування. Таке співвідношення означає, що переважна частина читачів потрапляє безпосередньо на запитані документи, минаючи кореневу сторінку сайту.

Сайт відвідало 86720 (59257) хостів (унікальних IP-адрес). Всього постійних читачів у нас було 3437 (1865) – кожен з них запитав не менше 100 файлів; 165 (120) найбільш активних читачів запитали понад 1000 файлів кожен.

Всього на сайт поступило 2.58 (1.54) мільйони запитів файлів, або 7068 (4232) файлів в день. Це вилилось у загальний обсяг 23.47 (14.24) Гб переданих даних, або 64.3 (39.0) Мб за добу.

Доступність сайту

Сайт весь час працював в режимі 24 години / 7 днів на тиждень. За такий якісний хостінг особлива подяка належить фірмі "", яка забезпечує хостінг нашого сайту.

Швидкість завантаження документів з нашого сайту також постійно була високою.

Динаміка сайту

Загальна динаміка 2006 р.

Загальна динаміка сайту (помісячні дані за 2006 р.)

Порівняння цієї діаграми з аналогічною діаграмою за 2005 рік показує, що серпневий спад відвідуваності виявився відносно глибшим, ніж у попередніх роках, а різдвяного спаду в грудні, навпаки, не спостерігалось.

Пропорції запитів файлів різних груп не зазнали істотних змін проти 2005 року, тому діаграм ми не наводимо.

Завантаження

Нагадаємо, що наш сайт створено заради популяризації розробленої нами програми – універсальної ієрархічної бази даних "Мислене древо", безкоштовний дистрибутив якої доступний для завантаження з сайту. Тому успіхи у завантаженні наших дистрибутивів нас радують.

Файл Завантажень
у 2006 р. Всього
Дистрибутив "Мисленого древа" 2.5 205 510
Висхідні тексти "Мисленого древа" 2.2 30 90

В кінці 2006 р. ми розмістили новий, значно компактніший дистрибутив "Мисленого древа". Будемо сподіватись, що в наступному році це позитивно відіб’ється на поширенні програми.

10 найпопулярніших документів на сайті

Документ Число завантажень
Корисні ресурси 5811 (3474)
Програми "Мисленого древа" 4746 (0)
Продукти "Мисленого древа" 4509 (0)
Богдан Хмельницький 4481 (3360)
Григорій Сковорода 3701 (3663)
Колекція посилань : пам’ятки 3301 (2165)
Колекція посилань : література з історії 3121 (1931)
Web-бібліографія старої України : Чернігів 3099 (2062)
Дисертації з історії України 3096 (1154)
Нові надходження "Бібліографії старої України" 3085 (2566)

Внаслідок вдосконалення структури сайту список лідерів кардинально оновився. Тільки чотири рекордних документи 2005 року зуміли утриматись в групі лідерів. Представництво Web-бібліографії старої України скоротилось з 5 документів до 4, натомість росте популярність каталогу дисертацій.

Звіт по розділу "Студії"

Обсяги завантаження

За долею запитів файлів на Веб-бібліографію старої України припадає 22 (28) %, а за обсягом переданих даних вона займає 42 (48) %. Відбувається скорочення долі цього проекту коштом зростання загального числа учасників змагань. В 2006 році в розділі з’явились два нових проекти.

Web-бібліографія старої України

Показник Число файлів об’єм, кб
Текст 54 (54) 4 100 (4 100)
Графіка 0 0
Разом 54 (54) 4 100 (4 100)
Запитано 167031 (148618) 6 961 051 (4 590 965)

Найбільш успішним проектом з числа "Студій" на сьогодні є Web-БСУ. А ось лідери в інших номінаціях :

Група Документ Число завантажень
Систематичний каталог Синтетичні праці з історії України 1692 (1580)
Автори Іван Франко 1369 (1008)
Географічні об’єкти Чернігів 3099 (2057)
Діячі Богдан Хмельницький 4481 (3365)

Відбулась зміна лідера в номінації "Діячі" : Богдан Хмельницький повернувся на місце лідера.

Жарких М. Храми Поділля

Показник Число файлів об’єм, кб
Текст 101 3 174
Графіка 371 5 016
Разом 473 8 190
Запитано 182 651 (141 019) 2 865 214 (2 164 717)

Тут число завантажень різних документів – від 317 (275) до 2425 (999). Лідери :

Головна сторінка 2452 (2078)
Алфавітний покажчик населених пунктів 1162 (809)
Борщівський район 1040 (731)

Жарких М. Європейські джерела 16 – 17 ст. про Кримське ханство

Показник Число файлів об’єм, кб
Текст 7 (6) 285 (273)
Графіка 23 364
Разом 30 649
Запитано 14973 (13381) 322 541 (20 263)

Тут число завантажень різних документів – від 102 (110) до 1168 (1027).

Жарких М. Життя і творчість Льва Гумільова

Показник Число файлів об’єм, кб
Текст 27 796
Графіка 30 227
Разом 57 1 023
Запитано 25338 (17827) 502 136 (335 743)

Тут число завантажень різних документів – від 358 (253) до 1046 (737). Лідери :

1. Біографічні відомості про Л.М.Гумільова 1046 (711)
4.12. Нашествия Батыя и Мамая на Русь в изображении В.А.Чивилихина 944 (737)
3.2.1. Нерозуміння науковцями праць Л.М.Гумільова 889 (600)

Як за життя Гумільова, так і після його смерті усе з ним відбувається не так, як у звичайних людей. В числі лідерів цупко тримається Чівіліхін, який уславився своїм доносом на Льва Гумільова. Можливо, тут щось важить, що Chivilixiana написана російською мовою і тому приступніша читачам із Росії.

Звіт по альманаху "Археометрія та охорона історико-культурної спадщини"

Показник Число файлів об’єм, кб
Текст 25 (22) 779 (675)
Графіка 91 (72) 1 670 (1 300)
Разом 116 (95} 2 449 (1 983)
Запитано 53 514 (38 938) 722 773 (471 551)

Всього опубліковано 19 (16) статей. Дані по кожній статті :

Автор Назва Число завантажень
Романчук О.С. Аналіз методики дослідження творів мистецтва 1659 (1060)
Дудкін В.П. Распознавание магнитных аномалий археологического и техногенного происхождения при памятникоохранных археометрических исследованиях 1096 (634)
Жукова О.В. Музеєфікація замкових комплексів України як один з засобів їх збереження 879 (961)
Клочко В.И. Металлические изделия Гордиевского могильника и проблемы культурогенеза на Правобережной Украине во II тыс. до Р.Х. 863 (699)
Егорьков А.Н. О цементационном получении бронзы и латуни 813 (742)
Медникова Е.Ю., Пескова А.А. Строительные растворы из архитектурных памятников южной Руси 711 (488)
Жукова О.В. Історична доля, сучасний стан та майбутнє палацового комплексу князів Сангушків в Ізяславі 614
Зав’ялов В.І. Техніко-технологічні особливості залізного інвентаря роданівської культури 605 (463)
Жарких М.І. Досвід наповнення бази даних Державного реєстру національного культурного надбання 592 (472)
Гак Е.И., Егорьков А.Н. Высокомышьяковая бронза Калмыкии и прилегающих регионов в контексте средней бронзы юга восточной Европы и северного Кавказа 590 (459)
Розанова Л.С., Терехова Н.М. Технологія виготовлення залізної зброї з ранньосередньовічного могильника на річці Дюрсо біля Новоросійська 579 (450)
Петрунь В.Ф. До геолого-петрографічних критеріїв ідентифікації карбонатних порід в античній археології 576 (464)
Толмачова М.М. Технологія виготовлення салтівських шабель 575 (404)
Ольговський С.Я. Бронзоливарні майстерні північного Причорномор’я архаїчного часу 550 (398)
Егорьков А.Н., Щеглова О.А. Состав металла изделий гапоновского клада "древностей антов" 544 (437)
Жарких М.І. Що таке складний об’єкт культурної спадщини 509
Панченко М.В. Старі підходи до нових проблем 506 (348)
Егорьков А.Н. Взгляд на природу никеля в ранней бронзе Кавказа 488 (399)
Панченко М.В. До проблеми інформаційного відновлення музейних колекцій 236

Інтерес до цього проекту в 2005 році зріс, що виразилось у стійкій тенденції збільшення запитів практично всіх статей.

Змагання проектів

Помісячна зміна рейтингу проектів у…

Помісячна зміна рейтингу проектів у 2006 р.

Для визначення, який з розділів "Студій" користується більшою популярністю, ми наводимо динаміку рейтингу. Рейтинг – це середнє значення місць файлів проекту у загальному списку файлів сайту, відсортованого у порядку зменшення кількості запитів. Отже, чим менший рейтинг, тим ближче файли проекту до початку списку, тим частіше вони запитуються у порівнянні з іншими файлами сайту. З графіку видно, що рейтинги найуспішніших проектів – "Веб-бібліографії старої України", та "Археометрії" – демонструють тенденцію до повільного зниження, що загалом відбиває зростання обсягу сайту і відповідно розпорошення уваги читачів між усе більшим числом документів.

Ми вітаємо всіх наших авторів з досягнутими успіхами і запрошуємо їх та інших науковців узяти участь у захоплюючій комп’ютерній грі під назвою «А нумо прочитай мене». Якщо у вас є пропозиції – напишіть нам.