Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Література

Смітюх Г.Є., Стрілецький В.В.

1. Андреев Д.Л. Роза Мира. М.: «Прометей», 2002.

2. Бойко О.Д. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Видавничий центр «Академія»,1999.

3. Братко-Кутинський А. Нащадки Святої Трійці. – К.: Видавництво Міжнародного товариства «Білий птах», 1995.

4. Братко-Кутинський А. Феномен України. – К.,1996.

5. Гегечкорі О.В. Релігієзнавство: Навчальний посібник. – Харків: ВІ НГУ, 1997.

6. Голан А. Миф и символ.- 2-е изд. – М.: Русслит, 1994.

7. Домущей В. Основні релігійні конфесії України: проблеми співіснування// Слава і Честь. Одеса. –20-26 липня 2002 року.

8. Канигін Ю., Ткачук З. Українська мрія.- К., 2000 р.

9. Канигін Ю.М. Шлях аріїв: Україна в духовній історії людства: Роман-есе.- 2-е вид. – К.: Україна,1996.

10. Каныгин Ю.М. Вехи священной истории: Русь-Украина. – 2-е изд., доп. – К.: А.С.К., 2004.

11. Кушерець В.І. Знання як стратегічний ресурс суспільних трансформацій. – К.: 2002.

12. Каныгин Ю, Кушерец В. Библия и современная наука.- 2-е изд., доп. и пере раб. – К.: Знания Украины,2005.

13.Огієнко I.I. Українська церква: Нариси з історії Української православної церкви: У 2 т.:Т.1-2.-К.:Україна,1993.

14. Національна ідея – ідеологічний двигун сукупного інтелекту. Україна: інтелект нації. – К., 2000 р.

15. Поправко А. Пророчества о будущем Украины// Неведомый мир, №12. –2005.

16. Протоієрей Серафим Слобідський. Закон Божий. – К.: Видавничий відділ УПЦ (КП), 2003.

17. Січинський В. Український тризуб і прапор. – Вінніпег, Канада, 1953.

18. Скорина О.Світло в кінці тунелю?// Столиця, №41. – 14-20 жовтня 2005 року.

19. Субтельний О. Україна: історія.- К., 1993.

20. Українська національна ідея: Історичний нарис. – К., 1995.

21. Українське суспільство: моніторинг –2000// Інформаційно-аналітичні матеріали. – К., 2000.

22.Файдыш Е.А. Мистический Космос. Путеводитель по тонкоматериальным мирам и параллельным пространствам. М.: Международный институт ноосферы, 2002.

23. Швед Ю. Партії та політична система України: Навчальний посібник.- Львів,2001.

24. Юнг К. Архетип и символ.- М., 1991.

25. Яблонський В., Латко Я. Сучасні політичні партії України: політикам і початківцям.- К., 1999.