Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Визвольні змагання 1917 – 1922 рр.

Берковський В.Г.

Агафонова Н. В. Становлення національної системи освіти в Україні: 1917-1920 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. Економічний університет. – Одеса, 1998. – 160 с. (Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 1998. – 16 с.)

Адамович С. В. Наддніпрянська політична еміграція в суспільно-політичному житті західноукраїнських земель (1914-1918рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2002. — 224 c. (Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2003. – 19 с.).

Андрусишин Б. І. Робітнича політика українських урядів (1917-1920 рр.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1997. – 451 с. (НАН України. – К., 1997. – 44 с.)

Анісімов К. В. Однострої збройних сил України періоду національних змагань 1917-1920 р.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Кременчуцький держ. політехнічний ун-т. – Кременчук, 2002. – 199 с. (Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2002. – 19 с.).

Балицька О. В. Громадсько-політична діяльність української інтелігенції (березень 1917 р. – квітень 1918 р.): Дис… канд. іст. наук / Київський держуніверситет ім. Т. Шевченко. – К.,1993. – 266 с.

Барановська Н. М. Національно-визвольний рух в Україні за відновлення державної незалежності (березень 1917 р. – квітень 1918 р.): Автореф. дис… канд. іст. наук : 07.00.01 / Державний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1995. – 197 с. (Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 1995. – 26 с.)

Барбер Б. Н. Борьба за установление Советской власти в г. Николаеве: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Киевский гос. ун-т им. Т.Шевченко. – К.,1952.

Барвінська П. І. Українсько-німецькі відносини в 1917-1922 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Одеський національний ун-т ім. І. Мечникова. – Одеса, 2001. – 211 с. (23 с.)

Басара Г. Б. Українське провінційне місто як політичне та соціокультурне явище у добу національно-демократичної революції (березень 1917 – квітень 1918 рр.): Дис… канд.іст.наук: 09.00.12/ Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. – К.,2003. – 207 с.

Бевз Т. А. Формування Української держави за доби Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.): Дис…канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 189 c.(24 с.)

Березин Б. М. Трудящиеся Бессарабии в борьбе за воссоединение с советской родиной в 1918 – 1920 гг.: Дис… канд. ист. наук. – К., 1955. – 220 с.

Бетлій О. В. Українське питання в міжнародних відносинах Центральної Європи, 1919-1923 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 2003. – 19 с.

Білошицький С. В. Формування монопартійної системи в Україні: передумови, форми і методи (1917 – перша половина 20-х рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАНУ. – К., 2001. – 344 с. (Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 19 с.)

Бобина О. В. Діяльність української соціал-демократичної робітничої партії в умовах української національно-демократичної революції 1917-1920 рік: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держуніверситет ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 200 с. (23 с.)

Боган С. М. Повстанський рух в Одеській губернії у 1920-1923 роках: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 2003. – 20 с.

Богодіст І. П. Боротьба трудящих Галичини під керівництвом комуністичних організацій за Радянську владу в 1918 – 1920 рр.: Дис… канд.іст.наук: 07.00.02/ ІПК Київського держуніверситету ім. Т.Шевченко. – К., 1951.

Богуславська В. Г. Народна освіта в добу національно-демократичної революції 1917-1920 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 241 с. (19 с.)

Божко О. І. Формування та бойовий шлях 1 і 2-ї українських радянських дивізій (вересень 1918 – червень 1919 рр.): Дис… канд. іст. наук / Київський держуніверситет ім. Т. Шевченко. – К., 1994. – 308 с.

Бойко В. М. Українські політичні партії і блоки у виборчій муніципальній кампанії 1917 року: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1997. – 198 с. (18 с.)

Борисенко С. А. Українсько-російські відносини: квітень – грудень 1918 року: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 2003. – 19 с.

Борисов В. І. З досвіду рішення продовольчої проблеми в Україні в 1917-1920 рр.:(Зрівняльний аналіз політичних партій): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 48 с.

Боровик М. А. Анархістський рух в Україні (1917-1921 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 228 c. (19 с.)

Бородін С. В. Аграрні відносини у Криму (1918-1926 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2000. – 208 c. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 18 с.)

Будков Д. В. Міжнародно-інформаційна діяльність Української держави. 1917-1923 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2004. – 17 с.

Вагіна О. М. Освітня діяльність української еміграції в країнах Європи (1918-1939 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держуніверситет. – Запоріжжя, 1999. – 230 с. (18 с.).

Ванденко И. Е. Программные требования и тактическая линия партии кадетов в отношении к первой мировой войне (1914-1917 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Луганский гос. пединститут им. Т. Шевченко. – Луганск, 1994. – 127 л.

Варгатюк С. В. Зовнішня політика директорії УНР: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 165 с. (26 с.)

Васковський Р. Ю. Діяльність Директорії УНР (листопад 1918 р. – квітень 1919 р.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1999. – 183 с. (20 с.)

Великочий В. С. Історія ЗУНР: джерела до вивчення державного будівництва: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 1999. – 211 с. (Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 20 с.)

Верстюк В. Ф. Махновщина – селянский повстанський рух в Україні в роки громадянської війни (1918-1921): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1992. – 48 с.

Верховцева І. Г. Діяльність земств Правобережної України (1911-1920 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Черкаський національний ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2004. – 20 с.

Винарчук Т. В. Український національний рух в контексті визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи (кінця ХІХ ст. – 1920 р.): компаративний аналіз: Дис… канд.іст.наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 227 с. (17 с.)

Висоцький О. Ю. Діяльність Української соціал-демократичної робітничої партії та Української партії соціалістів-революціонерів у 1900-1920 роках: історико- порівняльний аспект: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2000. – 208 c. (18 с.)

Вівсяна І. А. Національно-культурна співпраця українців Галичини та Наддніпрянщини у 1917-1920 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 18 с.

Вінцковський Т. С. Участь населення Херсонської губернії в організації та діяльності місцевих органів влади і управління Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 1999. – 175 с. (Одеса, 2000. – 20 с.)

Власов А. П. Борьба железнодорожников Украины под руководством большевиков против германских захватчиков в 1918 году: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / ИПК Киевского госуниверситета им. Т. Шевченко. – К.,1952.

Волковинський В. М. Нестор Махно в історії національно-визвольних і соціальних змагань в Україні: Автореф. дис… д-ра іст. наук у формі наук. доповідіe: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1996. – 79 с.

Воронянський О. В. Економічна політика Центральної Ради: Дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Дніпропетровський державний ун-т. – Дніпропетровськ, 1995. – 214 с. (22 с.)

Гаврилюк Г. І. Українська військова політика в 1917-1918 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т. – Харків, 1998. – 196 с. (17 с.)

Гай-Нижник П. П. Фінансова політика уряду української держави гетьмана П.Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 2000. – 210 с. (Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 20 с.)

Галицька-Дідух Т. В. Східна Галичина і Ризька мирна конференція (1920-1921 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2001. – 183 с. (Інститут народознавства; Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 2001. – 17 с.)

Гарчева Л. П. Политическая конфронтация и вооруженная борьба России с Украиной (1917 – нач. 1918 гг.): Дис… д-ра ист. наук: 07.00.02 / Институт украиноведения им. И.Крипьякевича НАН Украины. – Львов, 1995. – 390 с. (54 с.)

Гвоздик В. С. Південь України в революції 1917 – початку 1918 років: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 247 с. (19 с.)

Гладка Г. Л. Суспільно-політична діяльність митрополита Андрея Шептицького (1899-1939 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000. – 189 с. (Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці. – 18 с.)

Гнатюк С. Л. Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Київський національний лінгвістичний ун-т. – К., 2002. – 249 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – 20 с.)

Голікова О. М. Меншовики в Україні у роки революції і громадянської війни (1917-1920 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2000. – 233 с. (20 с.)

Голуб А. І. Міжнародна діяльність Української соціал-демократичної робітничої партії (1900-1938 рр.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Донецьк, 1999. – 424 с. (29 с.)

Голубко В. Є. Військове будівництво в Україні періоду Центральної Ради: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. Івана Крип'якевича НАН України. – Львів, 1998. – 390 с. (32 с.)

Гомотюк О. Є. Центральна Рада в українському державотворчому процесі (березень 1917 – квітень 1918 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 1997. – 186 с. (Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24 с.)

Горбань Т. Ю. Українознавство в контексті національно-культурного відродження в Україні (1918-1928 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут національних відносин і політології НАН України. – К., 1996. – 195 с. (24 с.)

Городня Н. Д. Політика країн Антанти та США щодо державності України в 1917- 1919 роках: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 222 с. (1996. – 24 с.)

Грибоєдов С. В. Українська держава гетьмана П.Скоропадського: історіографічне дослідження: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 210 с. (19 с.)

Громова И. А. Высшие органы государственной власти и управления Украинской ССР (ВУЦИК, СНК) и их деятельность в области советского строительства (декабрь 1917 г. – август 1919 г.): Дис… канд. ист. наук. – К., 1974. – 226 с.

Демянко О. М. Лютнева революція та становлення української національної державності (лютий 1917 – січень 1918 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський державний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 200 с. (18 с.)

Денисенко О. А. Охорона і збереження пам'яток історії та культури в Українській державі (1918 р.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 243 с. (19 с.)

Денисовец П. М. Борьба рабочих и крестьян Херсонщины и Николаевщины против австро-немецких оккупантов в 1918 году: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01/ Киевский госуниверситет им. Т. Шевченко. – К.,1948.

Добрунова Л. Е. Харків доби національно-демократичної революції (лютий – грудень 1917 р.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2000. – 207 с. (2001. – 19 с.)

Дубрава О. П. Формування державних кордонів України (1917-1925 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка; Інститут міжнародних відносин. – К., 1996. – 202 с. (24 с.)

Ешпанов В. С. Отношения между Советской Россией и Украинской Народной Республикой (октябрь 1917 г. – март 1918 г.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Киевский державний ун-т им. Т. Шевченко. – К., 1998. – 169 с. (16 с.)

Євсєєва Т. М. Російська православна церква в суспільно-політичному житті України 1917-1921рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2002. – 247 с. (19 с.)

Єфименко О. Г. Українські політичні партії та їх роль у розвитку державотворчих процесів в Україні (1917-1920 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 1998. – 164 с. (18 с.)

Жванко Л. М. Внутрішня політика української держави у галузі охорони здоров'я та соціального захисту населення (квітень – грудень 1918 року): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава, 2002. – 304 с. (Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2002. – 20 с.)

Завальнюк А. М. Крестьянское аграрное движение на Правобережной Украине (март 1917 – январь 1918 г.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02. – К., 1979. – 221 с.

Задунайський В. В. Збройні сили УНР /1917-1920 рр./: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Донецький державний ун-т. – Донецьк, 1995. – 224 л.

Заруда Т. В. Зовнішньополітична діяльність уряду української держави 1918 рік: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський державний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 189 с. (15 с.)

Захарченко П. П. Селянсько-повстанський рух за доби Української Держави (квітень – грудень 1918 року): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 176 с. (23 с.)

Земзюліна Н. І. Селянське питання в Україні 1917-1918 рр. (історіографія проблеми): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Київський державний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 207 с. (16 с.)

Зеленюк I. С. Боротьба трудящих Буковини проти румунських загарбників (1918 – 1940 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський держуніверситет ім. Т. Шевченко. – К., 1952.

Ісаков П. М. Селянський повстанський антикомуністичний рух на Лівобережній Україні (березень 1919 – листопад 1921 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2001. – 250 с. (23 с.)

Калакура О. Я. Українська полонія в 1917-1939 роках: Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут національних відносин і політології НАН України. – К., 1995. – 219 с. (23 с.)

Каліщук О. М. Роль галицької інтелігенції в національно-культурному відродженні українців Волині (1914-1918 роки): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича; Інститут народознавства НАН України. – Львів, 2002. – 250 с. (2003. – 18 с.)

Клименко-Мудрий В. С. Національно-демократичний рух за часів української держави гетьмана Скоропадського: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський державний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 184 с. (1997. – 22 с.)

Коваль В. В. Брест-Литовська конференція 1918 р.: діяльність делегації УНР по укладенню мирного договору з державами Четвертого союзу: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 2002. – 219 с. (19 с.)

Ковальова Н. А. Аграрна політика українських національних урядів (1917-1921 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1999. – 185 с. (18 с.)

Козак О. В. Багатопартійність на Україні (1917-1925 рр.). Історіографія проблеми: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 1999. – 200 с. (16с.)

Козерод О. В. Білий рух в Україні (червень 1919 – листопад 1920 рр.): Історіографія проблеми: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Харківський держ. політехнічний ун-т. – Харків, 1996. – 221 с. (Дніпропетровський держ. ун- т. – Дніпропетровськ, 1996. – 24 с.)

Кордон Н. В. Советы крестьянских депутатов и аграрное движение на Юге Украины в марте 1917 – марте 1918 гг. (На материалах Екатеринославской и Херсонской губерний): Дис… канд. ист. наук. – К., 1974. – 206 с.

Котляр Ю. В. Повстансько-партизанський рух українських селян у 1919 – на початку 1920 рр. (На матеріалах Півдня України): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 1997. – 176 с. (16 с.)

Кравченко А. А. Українська загальноосвітня середня школа в період визвольних змагань (1917-1920 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2002. – 222 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 18 с.)

Кравчук Л. В. Культуротворча діяльність та просвітницький рух в період Української державності 1917-1920 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 1996. – 178 с. (Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1996. – 23 с.)

Краковская М. М. Буржуазно-помещичья националистическая «гетманщина» на службе у мирового империализма: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01/ Киевский госуниверситет им. Т. Шевченко. – К., 1947.

Кремпа И. А. Борьба за интернациональное единство революционного движения в Словакии и Закарпатской Украине до образования КПЧ, с особым акцентом на развитие рабочего движения в Закарпатье в 1919-1921 гг.: Дис… канд. ист. наук. – М., 1974. – 413 с.

Кривоший Г. Ф. Етносоціальна база української революції (березень 1917 – лютий 1918 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1997. – 218 с. (22 с.)

Кручкевич Г. С. Участь польських трудящих у боротьбі проти інтервентів і контрреволюції на Україні в 1919-1920 рр.: Дис… канд. іст. наук/ Львівський держуніверситет ім. І.Франко. – Львів, 1974. – 222 с.

Кудлай О. Б. Центральна Рада – тимчасовий уряд: боротьба за автономію (березень – жовтень 1917 р.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1997. – 175 с. (18 с.)

Куташев І. В. Селянський рух в Україні (березень 1917 р. – квітень 1918 р.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2002. – 236 с. (2003. – 14 с.)

Кучик О. С. Україна в зовнішній політиці Антанти (1917-1920 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2001. – 224 с. (Інститут народознавства; Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 2002. – 19 с.)

Лазарович М. В. Українське січове стрілецтво: формування, ідея, чин: Автореф… канд. іст. наук 07.00.01. / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 1996. – 24 с.

Лебедєва І. М. Створення уряду Української Народної Республіки і формування системи виконавчої влади (червень 1917 р. – квітень 1918 р.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2003. – 19 с.

Левенко А. И. Украинский Чапаев – Николай Щорс: Дис… канд. ист.наук: 07.00.01/ Киевский госуниверситет им. Т.Шевченко. – К., 1946.

Левченко О. Д. Бойова діяльність армії Української Народної Республіки (листопад 1918 р. – липень 1919 р.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2002. – 198 с. (19 с.)

Лисенко А. А. Отаманські формування на Лівобережній Україні в другій половині 1918-1919рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ін-т ім. Г.С.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2001. – 233 с. (Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 23 с.)

Литвин М. Р. Українсько-польська війна 1918-1919 рр.: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01/ Інститут українознавства ім.І.Крип'якевича НАН України. – Львів,1999. – 36 с.

Литвин С. Х. Симон Петлюра у національно-визвольній боротьбі українського народу (1917-1926). Історіографічний та джерелознавчий аспекти: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 2000. – 448 с. (35 с.)

Ліхтей І. М. Закарпаття в складі Чехословаччини: особливості суспільнополітичного розвитку (1919-1929): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород, 1997. – 214 с. (25 с.)

Лободаєв В. М. Українське Вільне козацтво (1917-1918 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 216 с. (20 с.)

Лозовий В. С. Кам'янецька доба Директорії Української Народної Республіки (червень – листопад 1919 року): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії НАН України. – К., 1998. – 188 с. (19 с.)

Лунгу В. Н. Политика террора и грабежа буржуазно-помещичьей Румынии в Бессарабии в 1918-1920 гг.: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02. – Кишинёв, 1980. – 240 с.

Любовець О. М. Партія боротьбистів в українській революції 1917-1920 рр: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський державний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 166 л.

Мазука Л. І. Формування української меншини в Казахстані (80 рр. ХІХ ст. – поч. 30-х рр. ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський державний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 160 с. (26 с.)

Маковский В. В. Земельный вопрос в Крымской АССР и практика его разрешения в 1920-х годах: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Таврический национальный ун-т им. В.И.Вернадского. – Симферополь, 2001. – 201 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2001. – 18 с.)

Малиновський Б. В. Аграрна політика Австро-Угорщини та Німеччини в Україні, 1918 р.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. – 250 с. (17 с.)

Масюк С. О. Діяльність товариств "Просвіта" в Україні (березень 1917 – 1920 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський державний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 143 с. (25 с.)

Матвієнко В. М. Політика УНР та Української Держави щодо новопосталих державних утворень на території колишньої Російської імперії (1917-1921 рр.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 40 с.

Машевський О. П. Політика уряду гетьмана П.Скоропадського в галузі освіти, науки, мистецтва (квітень – грудень 1918 року): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський державний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 209 с. (16 с.)

Мельник О. О. Ставлення українських політичних партій до всеросійських і українських установчих зборів (березень 1917 – квітень 1918 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський державний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 182 с. (26 с.)

Мякота С. Є. Економічна політика уряду Української Держави (травень – грудень 1918 р.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський державний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 190 с. (23 с.)

Нестеров О. В. Селянський повстанський рух на Правобережній Україні (1919 р.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 188 с. (19 с.)

Несук О. М. Українсько-російські відносини 1917-1922 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський державний ун-т ім. Т.Шевченка; Інститут міжнародних відносин. – К., 1998. – 219 с. (21 с.)

Окаринський В. М. Український скаутський рух (1911-1944 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 258 с. (19 с.)

Олійник З. В. Національна політика більшовиків в Україні в 1917-1920 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 186 с. (19 с.)

Олійник С. В. Галицьке військо і визвольні змагання на території Правобережної України (липень 1919 – травень 1920 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2004. – 20 с.

Павленко В. В. Українсько-болгарські взаємини. 1918-939 рр.: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1996. – 419 с. (46 с.)

Павлишин О. Й. Формування та діяльність представницьких органів влади ЗУНР-ЗОУНР (жовтень 1918 – червень 1919 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2001. – 226 с. (20 с.)

Павлюк О. В. Східна Галичина в європейській політиці 1918-1919 рр: Дис… канд. іст. наук: 07.00.03 / Київський державний ун-т ім. Т. Шевченка. Український ін-т міжнародних відносин. – К., 1993. – 199 с. (21 с.)

Панфілова Т. О. Українська народно-трудова партія: боротьба за державну незалежність і соборність України. 1919-1924 роки: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01/ Інститут українознавства ім.І.Крип'якевича НАН України. – Львів,2004. – 31 с.

Пархоменко В. А. Українські національні військові формування на Півдні України у 1917 – на початку 1919 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Миколаївський держ. педагогічний ун-т. – Миколаїв, 2000. – 178 c. (Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2000. – 19 с.)

Пивень А. Г. Военно-организационная деятельность большевиков и её роль в борьбе за победу Октябрьской революции и упрочнение власти Советов (июль 1917 г. – февраль 1918 г.): На материалах Донецкого и Криворожского бассейнов: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01. – Ворошиловоград, 1979. – 201 с.

Пижик А. М. Культурно-освітня політика в добу Директорії УНР (1918-1920 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський державний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 196 с. (19 с.)

Попик С. Д. Українське питання в політиці Австрії в роки Першої світової війни (1914-1918 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1996. – 238 с. (24 с.)

Притуляк П. П. Політика Центральної Ради щодо війни, укладення і реалізації Брестського мирного договору (березень 1917 – квітень 1918 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. торговельно-економічний ун-т. – К., 1999. – 170 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1999. – 19 с.)

Проданюк Ф. М. Внутрішня політика Української держави (29 квітня – 14 грудня 1918 року): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1997. – 230 с. (23 с.)

Райківський І. Я. Українська соціал-демократична партія (1918-1939 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 1996. – 199 с. (Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 1996. – 20 с.)

Расевич В. В. Українська національно-демократична партія (1899-1918 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 1996. – 221 с. (22 с.)

Ревегук В. Я. Донецько-Криворізька республіка: Дис… канд. іст. наук. – Харків, 1974. – 227 с.

Реєнт О. П. Робітники України в 1917-1920 рр. (соціально-політичні та економічні зміни): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1994. – 458 с.

Румянцева С. С. Мовне питання в діяльності національної інтелігенції Наддніпрянської України (1900-1917 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 196 с. (19 с.)

Русаков К. А. Проблема Чорноморських проток у зовнішній політиці Великобританії, 1892-1920 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Східноукраїнський національний ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2003. – 20 с.

Ряднина У. И. Борьба за победу социалистической революции в Одессе и на Одесщине (1917 – январь 1918 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01/ Киевский госуниверситет им. Т. Шевченко. – К., 1947.

Сендерский А. И. Красная Гвардия Киева в борьбе за победу Октября: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Киевский гос. ун-т им. Т.Шевченко. – К.,1950.

Скляренко Д. Є. Україна і Ризька мирна конференція (1920-1921 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 173 с. (2000. – 20 с.)

Смишко П. И. Татарбунарское восстание 1924 г. (К истории борьбы крестьян Южной Бессарабии против румынских оккупантов): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Киевский гос. ун-т им. Т.Шевченко. – К.,1950.

Соловйова В. В. Дипломатичні представництва Української Народної Республіки в країнах Центральної Європи за доби Директорії (1918-1920 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1999. – 180 с. (20 с.)

Срібняк І. В. Військова діяльність уряду УНР в екзилі (1921-1923 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський державний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 216 с. (18 с.)

Срібняк І. В. Полонені та інтерновані вояки-українці в Європі (1914-1924 рр.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Київський держ. лінгвістичний ун-т. – К., 2000. – 448 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – 39 с.)

Старух О. В. Проблема державного статусу України в партійно-політичній боротьбі доби Центральної Ради: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1998. – 228 с.

Стрілець В. В. Українська радикально-демократична партія: витоки, еволюція, діяльність (кінець XIX століття – 1939 рік): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 32 с.

Танчин І. З. Діяльність політичних партій України серед сільської молоді в період визвольних змагань 1917-1920 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1995. – 189 с. (Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 1995. – 21 с.)

Терела Г. В. Аграрна політика Української Держави П.Скоропадського: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2000. – 236 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 18 с.)

Тимошенко О. П. Національне питання в програмах та діяльності українських партій на початку ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський державний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 226 с. (19 с.)

Тимощук А. В. Анархо-коммунистические формирования Н.Махно (сентябрь 1917 – август 1921 годов): Дис…канд. ист. наук: 07.00.02 / Симферопольский ун-т. – Симферополь, 1995. – 249 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1995. – 24 с.)

Турченко Ф. Г. Ликвидация эксплуататорских классов на Украине в годы социалистической революции и гражданской войны: Автореферат дис… д-ра ист. наук / Институт истории АН УССР. – К.,1988. – 32 с.

Фареній І. А. Український кооперативний рух у період 1917-1920 років (історичний аспект): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 1999. – 184 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 19 с.)

Федоровський Ю. Р. Повстанський рух в Донбасі та Махно: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 180 с. (20 с.)

Федько А. В. Політичні партії і парламентаризм в Росії восени 1917 року: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1994. – 20 с.

Харченко Т. О. Становлення місцевих органів виконавчої влади та самоврядування в Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2000. – 281 с.(Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2000. – 20 с.)

Хорошев О. М. Суспільно-політичні об'єднання молоді в Україні (лютий 1917 р. – перша половина 20-х років ХХ століття): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 1996. – 191 c. (18 с.)

Церковна В. Г. Українсько-російські відносини у 1919-1922 рр.: національно-державний аспект: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Ізмаїльський державний гуманітарний ун-т. – Ізмаїл, 2002. – 187 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 18 с.)

Черкаський А. В. Національно-культурне будівництво на півдні України в 20-ті роки: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 1994. – 24 с.

Черненко Н. В. Большевистское подполье на Украине в период деникинщины: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01/ Киевский госуниверситет им. Т. Шевченко. – К., 1947.

Чоп В. М. Махновський рух в Україні 1917-1921 рр.: проблеми ідеології, суспільного та військового устрою: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 289 с. (19 с.)

Шамраєва В. М. Міжнародні відносини УНР доби Директорії: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 20 с.

Шапошнікова Н. О. Продовольче становище в Україні в роки Першої світової війни (липень 1914 – лютий 1917 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Луганський держ. педагогічний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 194 с. (Інститут історії України НАН України. – К., 2000. – 18 с.)

Шинкаренко Т. І. Український національно-визвольний рух в 1920-1923 рр. в контексті зовнішньої політики західних держав: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський державний ун-т ім. Т. Шевченка. Інститут міжнародних відносин. – К., 1999. – 206 с. (22 с.)

Юрченко А. Т. Хотинское восстание. (К истории борьбы крестьян Северной Бессарабии против австро-венгерских и румынских оккупантов в 1918 – 1919 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01/ Киевский госуниверситет им. Т.Шевченко. – К., 1945.

Яблонський В. М. Директорія УНР: формування засад української державності в 1918-1920 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 184 с. (20 с.)

Ярошенко Є. С. Становлення державної системи охорони культурних цінностей в Україні: 1917-1919 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2002. – 16 с.

Яцюк М. В. Військово-політична діяльність Директорії УНР (1918-1920 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В. Каразіна. – Харків, 2000. – 227 с. (19 с.)

Bruski J.-J. Centrum państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźctwie w latach 1919-1924: Rozp… dr nauk hum. / Uniwersytet Jagielloński. – Kraków, 1999. – 484 s.

Galuba R. Polsko-ukraiński konflikt o Galicję Wschodnią w latach 1918-1923: Rozp… dr nauk hum. / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. – Poznań, 1997.