Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Справоздання губерніяльного старости від 29 жовтня 1918

місто Полтава

Вельможний пане, Вікторе Євгеновичу

Користуючись можливістю передати пакета через певного чоловіка, в особі помічника генерального писаря Ясновельможного пана Гетьмана полковника Бориса Васильовича Неїло, маю за честь нижче доложити про маючимся в моєму розпорядженні відомості про майбутню можливість озброєного виступу протиукраїнських антидержавних елементів і про ті заходи, які по місцевим умовам я рахую відповідним за для боротьби з зазначеною небезпекою.

В цей час в багатьох повітах спостерігається дужа агітація на користь більшовиків, розповсюджуються відомості о скорім прибутті з Росії озброєних ватаг, котрі зруйнують існуючий на Україні державний лад, що цими ватагами це легко можна буде зробити дякуючи скорому виході німецьких військ і відсутності озброєної української сили. За останні дні стали прибувати з Росії безбілетні особи, безумовно робітники-червоногвардійці і помічається скупченне під різними приводами груп китайців. Єврейські соціалісти – так звана партія «БУНД» – збільшили свою працю і є підстави гадати, що директиви тою партією одержуються з Росії. В наслідок всіх цих явищ настрій начинає піднімається, в селах складаються окремі озброєні грабіжницькі ватаги.

Всі зазначені факти утворюють повсюдний настрій серед благонадійної частини населення, викликаючи надію на чекання різних страхіть. Коли є можливість в містах боротись з зазначеними явищами обмеженими заходами маючимися в моєму розпорядженні, то ліквідувати велике повстання в селах без великої озброєної сили, складеної з кріпких державних елементів, не уявляється ніякої можливості. Єдиним виходом уявляється негайне озброєння українського козачества, складеного з кращої людності села, озброєння в найближчі дні: фактична роздача зброї козачеству. Разом же з тим необхідна і постійна армія: окремий корпус і інструкторські частини для зовнішньої боротьби з більшовицьким натиском.

Щиро прохаю вжити найвищу пошану і преданість, завше готовий до послуги.

Оригінал Міністру внутрішніх справ, машинопис

ЦДАВО України Ф. 1216. – Оп. 1. – Спр. 75. – Арк. 279.


Джерело

Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Справоздання губерніяльних старост і комісарів (1918 – 1920) / Упорядкував Валентин Кавунник. – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2017. — C. 170.