Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Умовні скорочення архівних та інших фондів і установ

Жахалова Н. В.

Умовні скорочення

Повна назва архівних та інших установ

BCr

Бібліотека Чарторийських (Польща)

БОАМ

Бібліотека Одеського археологічного музею НАН України

ДАДО

Державний архів Дніпропетровської області

ДАКО

Державний архів Кіровоградської області

ДАОО

Державний архів Одеської області

ДАХО

Державний архів Херсонської області

ДІМ

Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І.Яворницького

ІР НБУВ

Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. Інститут рукописів

КМФ

Колекція мікрофільмів

КОУНБ

Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського

ОАМ

Одеський археологічний музей НАН України

ОГИМ

Одеський державний історичний музей

РГАДА

Російський державний архів давніх актів, м. Москва

РГВИА

Російський державний військово-історичний архів, м. Москва

РО БАНР

Бібліотека Російської академії наук у м. Санкт-Петербурзі. Рукописний відділ

СК НБУВ

Сектор картографії Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського

ЦГИА

Центральний державний історичний архів, м. Санкт-Петербург

ЦДІАК України

Центральний державний історичний архів України у м. Києві


Подається за виданням: Метрична книга двох приходів:слобід Буянської і Попельнастої 1770-1782 років. – К.: Академперіодика, 2011 р., с. 160.