Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Географічний покажчик (мовою документів)

Жахалова Н. В.

До покажчика включено, як правило, лише власні географічні назви, зазначені у використаних документах. Згадки про приходи, церкви, роти, шанці, волості, земельні округи, назви яких є похідними від назв населених пунктів, приведені з відповідною позначкою (п, ц, р, ш, в, о) у складі відсилок на такі поселення. Більш загальні адміністративні утворення, похідні від власних назв (провінції, губернії, повіти, області, райони тощо), а також неадміністративні, зокрема – полки, установи, що крім географічних містять також елементи предметних ознак, зазначені без відповідних скорочень. При цьому назви музеїв, бібліотек та архівних установ, що згадуються у джерелознавчих посиланнях, до складу покажчика не залучалися. Опущені також сучасні, україномовні варіанти назв, зазначені у передмові та коментарях, за виключенням, коли згадки таких географічних об’єктів не мають відповідних аналогів у використаних документах. Назви окремих топонімів, згадані у передмові та коментарях до документів, що залучені з рукописних картографічних джерел, додатково супроводжуються також посиланнями на аркуші видання з зображенням відповідної карти (к).

Для умовного позначення безпосередньо географічних об’єктів використані наступні скорочення:
р. – річка, ур. – урочище, пуст. – пустище. У складі поселень, відомості про статус яких із-за його періодичних змін опущено, окремо означені лише хутори (хут.) та слободи (сл.), що мають певні відмінності у стилі їх написання.

>> – знак відсилки до інших варіантів назви відповідного географічного об’єкта.

Швидкий перехід (всередині документу)

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Я

А

Аврамівка 63 >> Овнянка

Аджамка 63

Александрийский нижн. земск. суд 59

Александрийский уезд 9-10, 58-59

Александрийское духовн. правление 9, 58-60, 83

Александрия 58, 83ц, 89-90 >> Олександрія

Александровка (Докторова) 81к, 82, 94, 112, 113, 115 >> Олександрівка

Алексеевка (Алексеева) 76, 77к, 82 >> Воеводская

Алферово 96

Амельник, р. 60 >> Омельник Переволочанський

Анницкая сл. 42

Анновка (Кургановка) 81к, 82, 85-86, 94, 113

Б

Байдака хут. 5

Байдаковка (Бойдаковка, Байдакова, Холодіївка) 4-5, 20-24, 27-29, 31-33, 37, 42-43, 45, 50-53, 76, 77к, 89, 116в, 135-136

Батуринський курінь 72

Березенная могила 135-136

Березівка р. 60

Березоватая (Березневата) балка 89, 135-136

Бересняги 116

Бешка 63

Бешка, р. 60

Бобринец 84ц

Бог-ми-Даде (Богмидадовка, Мартыновка) 81к, 82, 94, 113

Богодаровка 96

Болотовый яр 135-136

Бородаевка 39п, 63

Братське 6 >> Хорошево, Шевское

Бутовка 3, 8, 58

Буянская (Боянська, Обоянская, Оболенская) сл. 3-4, 6, 11, 55-56, 58, 63-68, 76

Буянське ур. 3

В

Варшава 84

Василевка 35

Верблюжі байраки (балка) 60

Верблюжка (Чечелівка) 63, 71

Верхнеднепровск 9, 96-97, 115-116

Верхнеднепровская землеустроит. комиссия 135

Верхнеднепровский уезд 8, 10, 58, 79, 81, 84, 90-91, 94-95, 137-138

Верхнеднепровское уездн. земство 10, 95-97

Висла, р. 84

Владимировка (Золотницького) 5

Владимировка 76 >> Михайловка

Власівська сотня 5

Власовка 60

Воеводская (Воеводина, Алексеевка, Олександрівка) 4-5, 27-28, 42-43, 51, 77

Волкова >> Дерезовата

Вологош (Дереївка) 63

Волчая могила 135-136

Вороновский приход 39-40, 59 >> Куцеволовка

Врацлавль 84

Выска (Вись) 63

Высокая Ефремовка 78

Г

Гарагулі, хут 73к, 74

Гетьманщина 61

Гирєв хут. 73к, 74

Глинська сл. >> Домоткань

Глиняна балка 7, 58, 76

Глубокий яр 135-136

Голая Каменка 63

Григорьевка (Шаровка) 94, 97, 110, 113, 115, 119, 135-136к >> Шаровка, Княжие Байраки

Григорьевский шанец 62к, 76 >> Чанадь

Грузкая сл. (Турина) 63

Груон 84

Д

Дерезоватая (Волкова) 6, 81к, 82, 85-86, 111-112, 135

Дериевка 6, 8, 45, 58, 63, 66 >> Вологош

Днепрово-Каменское наместн. правление 58 >> Кам’янське духовн. правление

Днепропетровский историч. музей 3, 72

Дніпро р. 5-6, 60

Дніпровський пікінерний полк 5

Дніпропетровськ 9-10 >> Екатеринослав

Дніпропетровська область 137, 140-141

Дніпропетровський обл. держ. архів 3, 10, 82

Дніпропетровщина 10 >> Дніпропетровська область

Дністер, р. 60

Добрянка 63

Докторова 6, 135 >> Александровка

Долгая могила 135-136

Долинське 6 >> Хорошево, Шевское

Домоткань (Глинська сл.) 63

Е

Екатеринослав 5-6, 97 >> Катеринослав

Екатеринославская губерния 10, 91, 113, 137-139

Екатеринославская духовн. консистория 59, 83-84

Екатеринославская епархия 6, 59, 97

Екатеринославская казенная палата 79-80

Екатеринославские духовн. училища 84

Елено-Александровка 112 >> Ново-Александровка

Елисаветград 79, 84ц >> Св. Єлисавети фортеця

Елисаветградская провинция 7, 9-10, 63к, 66, 69, 71, 73-74

Елисаветградские духовн. уездн. училища 84

Елисаветградский пикинерный полк 6, 8-10, 28, 30, 33, 36-37, 43-44, 58, 63, 67, 69-70, 75 >> Кінний пікінерний полк

Емманус 97

Є

Єлисаветградське духовн. правління 75

Єлисаветградський гусарський полк 10

Єлисаветградський легко-кінний полк 10, 63

Єлисаветградський сухопутн. шпиталь 5

Ж

Жаб'яча балка 60

Желтый гусарский полк 58, 71

Жовтеньке ур. 7

Жовтоводська битва 7

Жолтенькая слобода 44, 71р, 72

Жолтое (Желта, Жовте) 8, 10, 63, 69, 71, 74, 79-80, 83ц, 135-136

З

Задніпрські місця 4-7, 61к

Запорожская Сеч (Запорожье) 5, 58, 63, 71-72, 74

Зеленая (Котова) сл. 8, 40п, 63, 71-72, 79-80

Зеленая балка 61, 93к >> Попельнаста балка

Зеленый клин, ур. 135-136

Злодейская балка (Злодейка) 7, 69, 73к, 74-75, 78, 89, 135-136

Золотаревская степь, ур. 88

Золотницкого сл. 24-26, 28-32, 41-44, 50-52, 77к >> Михайловка

Золотуха, ур. 88

Зыбкая (Зыбкое) 69, 86к, 89-90

И

Ивкина балка 89

Ингул, р. 61

Ингулец, р. 61, 69, 71 >> Малий Інгул

Інгульська сл. 63

Іркліївський курінь 71

К

Калачевка 113 >> Федоровка

Калиновка 63

Калужино 39п, 63

Кам’янське духовн. правління 69 >> Днепрово-Каменское наместн. правление

Каменка (Переволочанська Кам’янка) 63

Каменка, р. 60-61, 69

Каменская крестовая наместия 3, 38, 67

Кам'яниця (Кам'янувата) балка 60

Капкановка 10, 72, 82, 135 >> Капканцевые хут.

Капкановская казенная оброчн. статья 135-136

Капканцевы хут. 72, 77 >> Капкановка

Катеринослав >> Екатеринослав, Дніпропетровськ

Катеринославська єпархіальна училищна рада 97

Катеринославська кіннота 63

Катеринославське губ. земство 10

Катеринославське намісництво 8-10, 58

Катеринославський повіт 8, 10 >> Новороссийский уезд

Кашталянова могила 8, 61к

Келеберда 39п

Келебердянська сотня 3

Киев (Київ) 8ц, 9-10, 59

Киево-Могилянська академія 5

Киевская губерния 5, 58, 111

Киевская митрополия 58

Кінний пікінерний полк 9, 63 >> Єлисаветградський пікінерний полк

Кірово 137

Кіровоград 9-10, 137, 143

Кіровоградська область 6, 137, 142-144

Кіровоградський обл. держ. архів 9-10, 85, 112

Княжа балка 5, 7, 61к, 69, 71-72, 74-76, 78 >> Лозовата балка

Княжа сл. 7, 62к

Княжебуєрацький форпост 7, 71-72, 73к, 74

Княжие Байраки (Шарова, Григоровка) 4, 5ц, 44, 59, 78

Княжие буераки 7-8, 60-61, 71-72, 74

Кобеляцька протопопія 3

Ковалева балка 88

Ковин (Ковіна) >> Краснянський шанець

Коляды, хут. 72

Комисаровка (Камисарка) 7, 42, 63, 69, 70-72, 74о

Комисаровка, р. 69, 74

Комісарівська паланка 70-71, 74

Котова сл. >> Зеленое

Краків 9, 74

Красная Каменка (Краснокаменка) 10в, 69ш, 74о, 82-84, 86в, 88, 89в, 90, 91в, 112ц, 135-136 >> Червона Кам’янка

Красная сл. (Липняжка) 63

Краснянський шанець (Ковин, Ковіна) 7, 62к

Кременчуг 4-5, 9, 90, 94-96

Кременчугское духовн. правление 83

Кременчуцька округа 137, 139

Кременчуцька сотня 4-5

Крещатая балка 69, 73к >> Хрещата балка

Кривий Ріг 9

Криворізький повіт 137

Крюков 85ц

Крюковская застава 71

Крюковская протопопия 4, 38

Крюковский уезд 5, 10, 76-77

Куколовка 42, 69ш, 135-136 >> Смедеровка

Куп'євата р. 5

Купиеватая балка 69

Купьеваха, сл. 71

Кургановка 113 >> Анновка

Кургановка 81к, 82 >> Хорошево-Кургановка

Куцеволівка 8 >> Тройницка, Вороновский приход

Куцеволівський район 137

Л

Липняжка >> Красная сл.

Лихівський район 137, 140

Лиховка 9, 41п, 63, 72, 135-136 >> Омельницкая сл.

Лозовата балка 73к, 74 >> Княжа балка

Лозоватка (Наркизовка, Маркизовка) 81к, 82, 94, 113

М

Майбородина (Федоровка) 4-5, 24-38, 42-44, 51-54, 59

Майдурова долина 5

Малая Россия 59

Малий Інгул, р. 60 >> Ингулец

Мало-Попельнастовское тов. 116, 135-136

Маркизовка (Лозоватка) 97 >> Наркизовка

Мартыновка >> Бог-ми-Даде

Машанків хут. 73к, 74

Миколаївська область 137, 141

Миргородський полк 4-5, 61

Михайловка (Михайлова, Золотницкого, Владимировка, Строевка) 4- 5, 21-22, 41, 76-78, 85-86, 94, 111, 113

Михайловское тов. 135-136

Мишурин Рог (Мишурный Рог, Мишурин) 6, 39-40п, 60, 63, 84

Могилевская губерния 90

Модлин, крепость 84

Молдавский гусарський полк 71

Москва 9

Московський університет 5

Мурзинка (Петриківка) 63

Н

Набокова балка 135-136

Наркизовка 82 >> Маркизовка, Лозоватка

Николаевка (Жуковского) 84

Николаевка (Леонтовича) 59, 82, 94, 97, 113

Николаевка (Остроградского) 6, 8, 59, 96

Николаевка (Широкая) 96

Новая Сербия 3, 5, 7, 58, 62, 76

Ново-Александровка 112 >> Елено-Александровка

Ново-Архангельська сл. >> Терновка

Новомиргород 6

Новопразький район 144

Новоросійське (Херсонське) військове поселення 10, 83, 86-90

Новоросійський край 3-4, 6

Новоросійський повіт 8, 10, 78 >> Екатеринославский уезд

Новороссийская губерния 5-10, 58, 64к,71, 76

Новороссийская губернская канцелярия 58, 74

Новоселовка >> Хорошево-Кургановка

Новосербське військове поселення 63 >> Новая Сербия

Новостародубська МТС 142

О

Оболенская сл. >> Буянская сл.

Обоянская сл. 3 >> Буянская сл.

Овнянка (Аврамівка) 63

Одеса 9

Одеський обл. держ. архів 9, 85, 91

Олександрівка (Докторове, Тарасово-Шевченкове) 5, 97 >> Александровка

Олександрівка (Олексіївка) 5, 77 >> Алексеевка

Олександрійська округа 137, 139

Олександрійський відділ ЗАГС 9

Олександрійський краєзн. музей 10, 137

Олександрійський район 6, 137, 140-142, 144

Олександрія (Усиківка) 8-9 >> Александрия

Олексіївка 5 >> Алексеевка

Ольшанка 63 >> Тишківка

Омельник (Омельник Переволочанський), р. 5-8, 58, 60-61, 69, 74, 76-77, 140

Омельник Келебердянський, р. 60

Омельницкая сл. (Лиховка) 6, 33, 43, 63, 72р, 76о

Омельницький шанець (Томашинці, Пілашниця) 7, 62к

Онофреевка, сл. 43

Орел (при Дніпрі) 60

Орел, сл. (при Бузі) 63

Ореховата балка 82

Орловская губерния 90

Осокорівські байраки 60

Остроградской-Гавриловой пуст. 78

Оттоманська Порта 76

Очаківський похід 8, 60

Очеретовато-Злодейская казенная оброчн. ст. 135-136

П

Пандурський полк 7, 76

Пашківський курінь 73

Переволочанська Кам’янка >> Каменка

Переволочна 60

Переяславская (Переяславско-Бориспольская) духовн. консистория 3, 6, 58, 66-67, 69, 75

Петербурзька госпітальна школа 5

Петрашин хут. 73к, 74

Петриківка >> Мурзинка

Петрова сл. (Петрове) 63, 71

Петровцы 115

Петрополь 135-136

Пищевича сл. 43

Південні (кол. військові) поселення 10, 91

Пілашниця (Пілажниця) 7 >> Томашинці

Плахтеевка (Зимунь, Успенское) 8ц, 58

Плетеный Ташлык 63

Полтавская губерния (Полтавщина) 58, 78, 112

Полтавський полк 3, 61

Польша (Царство Польское) 74, 84

Пономарева балка 88

Попельнаста балка 7-8, 61к, 62к, 74, 89 >> Зеленая балка

Попельнаста, р. 5, 81к, 86к

Попельнасте (Попельнастовская сл., Попельнастое) 3-38, 40-45, 47-55, 58-60, 63, 64к, 67-145

Попельнастівська земельна округа 71, 73-77

Попельнастівський район 63, 69, 74, 137, 139

Попельнастовская казенная оброчн. статья 135-136

Попельнастовское сельское общество 91, 95

Попельнастовское тов. 115-116, 135-136

Попова балка 88

Потоцького, хут. 73к, 74

Прусская граница 84

Пугачевый яр 135-136

Пушкаревка 63

П'ятихатки 9, 137

П'ятихатський продовольчий район 138

П’ятихатський район 4

Р

Раскопаная могила 135-136

Рогачев 90

Російська імперія (Росія) 5, 74

Россохина балка 88

С

Саксагань, р. 70

Санкт-Петербург 5, 9, 74

Святої Єлисавети фортеця 6, 9, 63 >> Елисаветград

Сечевая дорога (шлях) 72, 74

Синюха, р. 69

Славенская духовн. консистория 58-59

Славенская епархия 38

Слобідський козачий полк (козаче поселення) 6-7, 9, 62-63

Смедеровка 69 >> Куколовка

Стародубовский кирасирский полк 10, 79, 82, 84

Стеблиевский курень 70

Столяренків хут. 73к, 74

Строевка 113 >> Михайловка

Сухой Ташлык 63

Т

Таврійська губернія 6

Таранова балка 88

Тарасово-Шевченкове >> Олександрівка

Ташлык Плетеной >> Плетеный Ташлык

Терновка (Ново-Архангельська сл.) 63

Тишківка 63 >> Ольшанка

Томашинці 7, 64к, 75к, 76 >> Омельницький шанець

Троицкое (Троїцьке) 96, 112в, 116в, 135-136

Троицко-Попельнастовское тов. 116, 135-136

Троїцький район 137, 139

Тройницка (Куцеволівка) 6, 63

Турина >> Грузкая

У

Україна 10, 137, 140, 142-143

Ульянівська сільрада 6

Усиківка 8 >> Олександрія

Ф

Федоровка (Калачевка) 81к, 82, 94, 113

Федоровка 59, 76, 78 >> Майбородина

Х

Херсонська губернія (Херсонщина) 7, 9-10

Херсонська губернська креслярня 82

Херсонська духовн. консисторія 8-9

Херсонське поселення 10, 89 >> Новоросійське військове поселення

Херсонський обл. держ. архів 77

Херсонський пікінерний полк 10, 63

Холодіївка >> Байдаковка

Хорошево (Хорошее, Шевская, Долинське) 6, 8, 75, 81к, 82, 94, 97, 113

Хорошево-Кургановка (Новоселовка) 94, 113 >> Кургановка

Хрещата балка 7, 61, 93к >> Крещатая (Зеленая) балка

Хрещатий буєрак (Хрещаті байраки) 74-75

Ц

Цыганка, балка 88

Ч

Чанадь (Чатна) 76 >> Григорівський шанець

Червивая могила 135-136

Червона Кам'янка 9 >> Красная Камянка

Червонокам'янський район 137, 143

Чернецькі байраки 60

Чернігівська губернія 78

Черный гусарский полк 58

Чечелівка >> Верблюжка

Чигирин 89-90

Чикаловка (Чикалова) 44-45

Чорнобривців хут. 73к, 74

Ш

Шаровка 76, 84ц >> Княжие Байраки, Григорьевка

Шаровка, пос. 113 >> Григорьевка

Шаровское тов. 113

Шведська балка 81к >> Шевська балка

Шевская (Шевцова) балка 7, 61к, 69, 74, 75к, 82

Шевская 113 >> Хорошево

Широкая >> Николаевка

Шкуринський курінь 71-72

Я

Ясеновата балка 89


Подається за виданням: Метрична книга двох приходів:слобід Буянської і Попельнастої 1770-1782 років. – К.: Академперіодика, 2011 р., с. 146 – 149.