Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

3. Відомості про метричні книги приходів у повітах Вознесенського та Катеринославського намісництв 1795-1797 років

Пивовар А. В., Ковтун М. В.

(єпархії Катеринославської)

Примітка: під знаком ← у покажчику до метричних книг 1795-1797 років показані скорочені назви повітів Катеринославського намісництва, а також адміністративних округів Новоприєднаної області між Дністром та Бугом (Н), до складу яких територіально входили відповідні приходи до 1795 року: Ал – Олександрійський повіт, Ел – Єлисаветградський, Кр – Кременчуцький, Нм – Новомиргородський і Хр – Херсонський повіти та округи Новоприєднаної області з центром у містечку Голта (Г), містах Нові Дубосари (Д), Гаджибей або Хаджибей (Х) і Очаків (О);

під знаком → – назви повітів новоутвореної Новоросійської губернії, до складу яких з наступного, 1798 року, територіально увійшли відповідні приходи, зокрема: Ел – Єлисаветградський, Ол – Ольвіопільський, Нр – Новоросійський, Пк – Перекопський, Тр – Тираспільський і Хр – Херсонський повіти (див. наст. розділ).

Для інших адміністративних територій, до яких входили чи увійшли відповідні приходи, застосовані скорочення: Бр – для Брацлавської, Пд – для Подільської і Мр – для Малоросійської губерній.

Довідково: до приходських метричних книг фонду Херсонської духовної консисторії в ДАОО періоду 1795-1797 років відносяться три таких документа, що містять продовження записів, започаткованих у попередній період. Збереглася також справа із сповідальними розписами приходів Богопільського духовного правління в частині Вознесенського повіту за 1797 рік. Крім того, за цей період відклалося дві копії консисторських примірників метричних книг, які приходські священики мали певний час зберігати при відповідній церкві, відомості про які додаються.

Повітовий устрій Вознесенського…

Повітовий устрій Вознесенського намісництва за ювілейним Атласом Російської імперії 1796 року.