Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

4. Відомості про метричні книги приходів у повітах Новоросійської губернії 1798-1802 років

Пивовар А. В., Ковтун М. В.

(єпархії Новоросійської)

Примітка: під знаком ← у покажчику до метричних книг 1798-1802 років та нижченаведеному додатку показані скорочені назви повітів Вознесенського та Катеринославського намісництв, до складу яких територіально входили відповідні приходи до 1797 року: Ал – Олександрійський, Бп – Богопільський, Бт – Балтський або Єленський, Вз – Вознесенський, Ек – Катеринославський, Ел – Єлисаветградський, Кр – Кременчуцький, Нм – Новомиргородський, Тр – Тираспільський і Хр – Херсонський повіти;

під знаком → – назви повітів новоутвореної Херсонської губернії (початково затверджувалася як Миколаївська), до складу яких з наступного, 1803 року, територіально увійшли відповідні приходи, зокрема: Ел – Єлисаветградський, Ол – Ольвіопільський, Тр – Тираспільський і Хр – Херсонський повіти (див. наст. розділ).

Для інших адміністративних територій, до яких входили, або увійшли відповідні приходи, застосовані скорочення: Ек – для Катеринославської і Пт – для Полтавської губерній.

Довідково: до приходських метричних книг фонду Херсонської духовної консисторії в ДАОО періоду 1798-1802 років відносяться три документа, один з яких містить продовження записів, започаткованих у попередній період. Крім того, відклалася значна кількість копій консисторських примірників метричних книг, частина з яких відноситься до таких, які приходські священики мали певний час зберігати при відповідній церкві чи молитовному будинку. В той же час значна кількість наявних копій відноситься скоріше до дублікатів, які виготовлялися додатково у зв’язку з потребами, що виникали при вирішенні тих чи інших питань. Щодо сповідальних розписів прихожан, за цей період такі документи серед переглянутих справ та описів консисторського архіву виявити не вдалося.

Правобережні повіти другої…

Правобережні повіти другої Новоросійської губернії 1800 року