Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

5. Відомості про метричні книги приходів у повітах Херсонської губернії 1803 – 1806 років

Пивовар А. В., Ковтун М. В.

(єпархії Новоросійської, з 1805 – Катеринославської)

Примітка: під знаком ← у покажчику до метричних книг 1803-1806 років та нижченаведеному додатку зазначені скорочені назви повітів колишньої Новоросійської губернії, до складу яких територіально входили відповідні приходи до 1803 року: Ел – Єлисаветградський, Ол – Ольвіопільський, Пк – Перекопський, Тр – Тираспільський і Хр – Херсонський повіти;

під знаком → – назви повітів Херсонської губернії за їх зміненим складом, до яких з наступного, 1807 року, територіально увійшли відповідні приходи, зокрема: Ал – Олександрійський Ел – Єлисаветградський, Ол – Ольвіопільський, Тр – Тираспільський і Хр – Херсонський повіти (див. наст. розділ).

Для інших адміністративних територій, до яких входили, або увійшли відповідні приходи, застосовані скорочення: Мр – для Малоросійської, Пд – Подільської, Пт – для Полтавської і Тг – для Таврійської губерній.

Довідково: до приходських метричних книг фонду Херсонської духовної консисторії в ДАОО періоду 1803-1806 років відносяться три таких документа, що містять продовження записів, започаткованих у попередній період. Крім того, за цей період відклалося копії консисторських примірників метричних книг восьми приходів за різні роки, а також матеріали шлюбних обшуків, відомості про які додаються. Згадки про сповідальні розписи прихожан за цей період відсутні.

Земельно-повітовий устрій Херсонської…

Земельно-повітовий устрій Херсонської губернії за рукописним Генеральним планом губернії 1806 року (ІР НБУВ, ф. І, спр. 1665).