Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

6. Відомості про метричні книги приходів у повітах Херсонської губернії 1807-1812 років

Пивовар А. В., Ковтун М. В.

(єпархії Катеринославської)

Примітка: під знаком ← у покажчику до метричних книг 1807-1812 років та нижченаведеному додатку показані скорочені назви повітів Херсонської губернії до повітової реформи 1806 року:

Ел – Єлисаветградський, Ол – Ольвіопільський, Нм – Новомиргородський, Тр – Тираспільський і Хр – Херсонський повіти;

під знаком → – назви єпархій за реформою 1813 року, до відання яких увійшли приходи відповідних повітів або їх частин:

Е – для Катеринославської і К – для Кишинівської єпархій. При цьому повітова належнісь приходів залишилася без змін.

Для інших адміністративних територій, до яких входили відповідні приходи, застосовані скорочення:

Ек – для Катеринославської, Пд – для Подільської, Пт – для Полтавської і Тг – для Таврійської губерній.

Довідково: до приходських метричних книг фонду Херсонської духовної консисторії в ДАОО періоду 1807-1812 років відносяться три документа, один з яких містить продовження записів, започаткованих у попередній період. Крім того, відклалася значна кількість копій консисторських примірників метричних книг, частина з яких відноситься до таких, які приходські священики мали певний час зберігати при відповідній церкві чи молитовному будинку. В той же час значна кількість наявних копій відноситься скоріше до дублікатів, які виготовлялися додатково у зв’язку з потребами, що виникали при вирішенні тих чи інших питань. Щодо сповідальних розписів прихожан, за цей період збереглася лише одна згадка про такий документ, який до того ж відноситься до втрачених справ.

Єлисаветградський і новоутворений у…

Єлисаветградський і новоутворений у 1806 році Олександрійський повіти Херсонської губернії на тогочасній стоаркушевій Детальній карті Російської імперії (вигравіювана до 1811 року).

Примітка: територіальні межі інших повітів Херсонської губернії у цей період змін не зазнали.