Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Список міст Херсонської губернії

Пивовар А.В.

Список городам, состоящим в Херсонской губернии

1 Херсон, губернский город Херсонского уезда
2 Николаев, заштатный
3 Берислав, заштатный
4 Александрия, уездный Александрийского уезда
5 Новоегориевск, военный город
6 Нова Прага, военный посад
7 Бобринец, уездный Бобринецкого уезда
8 Елисаветград, военный
9 Новомиргород, военный
10 Ольвиополь, военный
11 Вознесенск, военный
12 Ананьев, уездный город Ананьевского уезда
13 Тирасполь, уездный город Тираспольского уезда
14 Григориополь, заштатный
15 Дубоссары, заштатный
16 Одесса, градоначальство Одесского уезда
17 Овидиополь, заштатный
18 Очаков, заштатный
19 Маяки, заштатный

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 1873, арк. 48.

Примітка: приведений наприкінці справи список міських поселень та їх загальна кількість дещо не відповідають їх тогочасному складу (див. відповідні посилання до підпунктів за №№ 6 і 19). Всього станом на 1856 рік у статусі міст перебувало 17 поселень.