Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

51. Відомості про жителів Криловської сотні, які у 1753 році перейшли на житло в Кодак
та інші Запорозькі місця

Пивовар А.В.

[157] Ведомость сколько сойшло з сотни Криловской обивателей на житло в Кодак значит ниже сего

Трохим Ситаенко 1
Степан Рабоконенко 1
Карпо Гринченко з зятем Тимошем Щипченком 2
Семен Головко 1
Трохим Недавней 1
Хома Липка з сином Иваном 2
Василь Васенко з сином Демком 2
Федор Гажала з племянниками Тарасом Гажаленком и Иваном Шамраенком 3
Грицко Швагирь 1
Иско Ткач 1
Антон Ткач 1
Петро Безносого зять 1
Михайло Булай 1
Кузма Безверхий 1
Кузма Коваль 1
Иско Висоцкий 1
Павло Белоусенко 1
Яков Черниченко 1
Мусей Дробот 1
Данило Швец 1
Грицко Гайдук з братом Терешком 2
Матвей Кобилченко 1
Микита Борисенко 1
Пархом Беленко 1
157зв. Петро Вовченко 1
Грицко Соколонь 1
Грицко Яковенко 1
Иван Григоренко 1
удова Приска Старцевна 1
Федор Кравец 1
Филон Шимко 1
Ничипор Бондарь 1
Прокоп Гребень 1
Василь Куслей 1
Матвей Дон 1
Василь Скляр 1
.. Данило Кирпей 1
Харко Галенко 1
Федор Лаврененко 1
Василь Сагач 1
Процко Чередник 1
Иван Шепель 1
Семен Ткач 1
удова Параска Кийтиха 1
Кузма Гриценко 1
Филон Запорожец 1
Наум Кучеренко 1
Иван Кулинич 1
Тимош Чорнобаенко 1
Яцко Михайличин зять 1
158 Матвей Щербиненко 1
Яцко Закотей 1
Федор Тарасенко 1
Остап Ткач 1
Омелько Приступенко 1
Олефир Ситник 1
Дмитро Пилчук 1
Иван Даниленко 1
Яков Замша з сином Сидором 2
Василь Бондарь 1
Яцко Свита 1
Иван Чепурненко 1
Федор Коваленко 1
Павло Авраменко 1
Грицко Губщенко 1
Павло Ротай з родственником Ильком Вакириною 2
Пархом Бондарь 1
Павло Пухальский 1
Павло Поддубний 1
Тимош Столяр 1
Василь Певненко 1
Андрей Колесник 1
Максим Левченко 1
Савка Донец 1
Василь Дяк 1
Яким Лисяченко 1
158зв. Илько Швец 1
Сидор Марченко 1
Роман Ткач 1
Сергей Гнида 1
Павло Белоус 1
Мартин Коваль 1
Михайло Щербина 1
Микита Гончар 1
Михайло Донец 1
Каленик Ткач 1
Грицко Пискун 1
Стефан Горкуша 1
Максим Кривий 1
Трохим Костира 1
Микита Богаенко 1
Леско Ященко 1
Данило и Данило Ступакы 1
Гордей Ткач 1
Василь Кульбачний 1
Пилип Бандурка 1
Федор Певень 1
Василь Чвирко 1
Степан Подтиток 1
Василь Гавриленко 1
Семен Подгорний 1
Давид Подгорний 1
159 Иван Бондарь 1
Иван Ткач 1
Иско Ткач 1
Стефан Колочок 1
Кузма Чуб 1
Кирик Любчич 1
Андрей Неминущенко 1
Андрей Колочок 1
Исай Ткач 1
Самойло Капустяний 1
Иван Винник 1
Яков Штефан 1
Федор Илляшенко 1
Наум Джережайло 1
Яцко Стадниченко 1
Федор Крутко 1
Левко Богомол 1
Панько Лозовенко 1
Динис Дерека 1
Трофим Удод 1
Яков Штеха 1
Роман Матяшенко 1
Андрей Бандурка 1
159зв. Грицко Бандурка 1
Семен Ткач 1
Василь Ковтуненко 1
Василь Лубяний 1
Семен Кащенко 1
Роман Шульга 1
Савка Гончар 1
Андрей Маляр 1
Федор Шульга 1
Михайло Мищенко 1
Иван Богатир 1
Улас Грабенко 1
Семен Чорнобай 1
Грицко Сабадаш 1
Исай Безрутченко з сином Стефаном и зятем Стефаном Ничипоренком 3
Грицко Рябовол 1
Трохим Бабенко 1
Федор Швец 1
Тарас Коваль 1
Савка Штефан 1
Стефан Хруленко 1
Итого всех 156

Сотник криловский Григорий Рудь.

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 9333, арк. 156 – 160.

Примітка: Відомості надіслано в Миргородску полкову канцелярію при донесенні від 15 жовтня 1753 року у зв’язку з несплатою податків жителями Криловської сотні, які перейшли в Кодак та інші Запорозькі місця. У донесенні зазначено, що атаман села Стецівки Герасько Лисенко, якого було відряджено до Кодаку з метою витребувати грошову недоїмку з переселенців, був фактично виставлений кодацьким полковником і повернувся ні з чим. Список жителів, які перейшли в Кодак та інші Запорозькі місця (головним чином у пограничні з Запоріжжям задніпрські території Орлянської сотні) з незначними уточненнями в цілому відтворює дані з відомості Криловської сотні від 28 липня 1753 року (див. док. 49).

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 225 – 226.