Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

34. Опис 1744 року задніпрських поселень, земельних та інших володінь Миргородського полку за їх власниками

Пивовар А.В.

[3] Экстракт о показании старшинамы, також знатними козакамы Миргородского полку сотен Городиской, Власовской, Кременчуцкой и Потоцкой о тогобочних заднепрских грунтах и других угодиях принадлежащих до полку Миргородского, и каковой именно сотни села и деревни, и кто именно обиватели какими грунтамы и по каким крепостям, також и по куплям и займам грунтамы и угодиямы владеет, о том значит ниже сего, априля 4 дня 1744 году.

[Цей і пов’язаний з ним наступний опис купчих 1744 року (див. док. 36), відображають результати першого опису прав на задніпрські землеволодіння Миргородського полку, який було складено після завершення російсько-турецької війни за наказом Генеральної військової канцелярії (грудень 1740 року). Рукопис з описами 1744 року містить багато пізніших правок і скорочень, внесених при підготовці інших описів, у тому числі останнього, 1752 року (див. док. 15). Враховуючи інформативну цінність описів 1744 року, нами зроблена спроба у межах, наскільки це дозволяє стан самого рукопису, передати їх первісний зміст (до наступних правок). В окремих випадках при передачі прізвищ і датуванні документів між описами 1744 і 1752 року спостерігаються певні розбіжності, які, на жаль, ми не в силах зняти за відсутності копій відповідних купчих.]

Звание мест число дворов в отдалении верст
Половина города Крилова именуемая слободка Криловская положением на усте реки Тясмина, в которой били за сотников правящие разстоянием от Днепра 110 4
деревня Оробцовка вверх по Тясмину лежачая разстоянием от Криловской слободы 10 3
село Андрусовка по реке Тясмину ж вверх поселенная разстоянием от Оробцовки 70 4
село Калантаев вверх по Тясмину разстоянием от Андрусовки 50 7
3зв. село Войтово вверх по Тясмину разстоянием от Калантаева 60 3
село Стецовка на речце Чутце разстоянием от Войтового 30 3
деревня Нестеровка на речке Ирклеи разстоянием от Стецовки 20 5
село Цибулево на речке Ингульце разстоянием от Нестеровки 60 10
деревни Уховка и Тонконоговка вверх по речце Ингульце, в них разстоянием от Цибулева 15 3
деревня Федорки на речце Цибульнику разстоянием от Уховки 10 12
село Глинско вниз по Цибульнику разстоянием от Хведорок 40 3
деревня Быковка вниз по Цибульнику разстоянием от Глинска 15 4
4 деревня Ковалевка вниз по Цибульнику разстоянием от Быковки 15 4
деревня Походеевка при усте Тясмина вниз по Днепру разстоянием от Быковки 10 10
Итого в вышеприведенних селах и деревнях примером за небитием тогда описи поселений число и разстоянием по примеру ж от Криловской слободки вкруг даже до деревни Походеевки верст 485 [*] 78

[* Так зазначено в рукописі. За підрахунком, фактична сума складає не 485, а 515 дворів]

Эти села и деревни з прошлого, 1732 года, надлежали в одну команду к определенному от полковой Миргородской канцелярии за сотника в слободке Криловской.
А сколько к тем селам и деревням порознь ко всякому лесних, сенокосних и пахатних угодий при описе надлежало, такова еще деления прежде сего не бивало и нине неимеется, но обиватели до того в полку Миргородском жительствующие, перешед на тую сторону к своим купленим и изстари занятим грунтам и угодиям, довольствовались, а вновь приходящие и селившиеся люде не имеющие тамо своих лесних угодий промежду теми ж обивателями из сей стороны Миргородского полку, владеющими по крепостям.
4зв. К сотням полку Миргородского, на сем боку Днепра находящимся, тогобочних мест також грунта и угодия надлежали, а именно:

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 20316, арк. 3 – 18. Чернетка.

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 148 – 155.