Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Фольклорні записи


Примітки

У відділі рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР зберігаються два зшитки під заголовками «Сільські і міські сюжети для оповіданнів, пейзажі й характеристики» (ф. І, № 27836) та «Сільські мотиви. Пейзажі, типи й характеристики» (ф. І, № 27794), в яких протягом життя І. Нечуй-Левицький робив фольклорні записи, різні начерки, записував почуті від народу слова. Записи не систематизовані, розкидані. Ними користувався Б. Грінченко, редагуючи чотиритомний словник української мови. Проте не всі лексичні матеріали використано в словнику, а фольклорні записи взагалі ніколи не публікувалися.

Ми подаємо їх тут за хронологією і в тому порядку, як вони записані в зошитах. Закреслені письменником слова і фрази взято в квадратні дужки ([…]).

Подається за виданням: Нечуй-Левицький І. С. Зібрання творів у 10-и томах. – К.: Наукова думка, 1968 р., т. 10, с. 225 – 251.

Кілька своїх фольклорних записів І. Нечуй-Левицький подав у листі до О. Антеповича від 22.05.1876 р.