Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Лист С. Воробкевича до Ю. Федьковича

Високоповажний добродію!

В другій половині сего року задумую видати руський альманах, щоб оживити нашу літературну ниву. Бажаючи, щоб се діло вийшло «соєдиненими силами», й знаючи щиру Вашу діяльність на рідній ниві словесній, удаюсь до Вас, добродію, щоб були ласкаві причинитися якою працею літературною до спільного діла. В надії, що не схочете відмовити своєї підмоги, зістаю з поважаннєм.

Ваш Ісидор Воробкевич

Чернівці, 3 (15) февруаря 1876


Примітки

Всі чотири листи С. Воробкевича до Ю. Федьковича вперше опубліковані О. Маковеєм у газеті «Буковина» (1909, №№ 46 – 47) в статті «З переписки двох поетів (Ю. Федьковича й Із. Воробкевича)». Подано за першодруком.

«…Задумую видати руський альманах» – мова йде про літературний альманах «Руська хата», виданий 1877 р. С. Воробкевичем; у ньому вміщені твори Ю. Федьковича, С. Воробкевича, Ганни Барвінок, К. Устияновича, П. Куліша, Г. Воробкевича.

Подається за виданням: Воробкевич С. Твори. – Ужгород: Карпати, 1986 р., с. 552.