Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Перелік використаних скорочень

BCz Бібліотека Чарторийських, м. Краків
BNF Національна бібліотека Франції, м. Париж
ВТД Воєнно-топографічне депо
ГЭС Гідроелектростанція
ДАДО Державний архів Дніпропетровської області
ДАОО Державний архів Одеської області
ДАХО Державний архів Херсонської області
ДП Державне підприємство
ДУРТ Дніпровське управління річкового транспорту
ЗООИД Записки Одеського товариства історії і старожитностей
ІР НБУВ Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, м. Київ
КрКМ Кременчуцький краєзнавчий музей
ОІКМ Одеський історико-краєзнавчий музей
ПВДУЗС Постанови Верхньодніпровських повітових земських зборів
РАН Російська академія наук
РВ БАН Рукописний відділ Бібліотеки Російської академії наук, м. Санкт-Петербург
РГО Російське географічне товариство
РДАДА Російський державний архів давніх актів, м. Москва
РДВІА Російський державний військово-історичний архів, м. Москва
РДІА Російський державний історичний архів, м. Санкт-Перербург
РОПТ Російське товариство пароплавства і торгівлі
СК НБУВ Сектор картографії Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, м. Київ
ЦДІАК Центральний державний історичний архів України у м. Києві