Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Про упорядників видання

О. В. Грабовий

Грабовий Олег Володимирович – юрист-правознавець, майор мiлiцiї у вiдставцi, почесний ветеран управлiння внутрiшнiх справ Схiдного адмiнicтративного округу мiста Москви, займається дослідженням iсторiї та топонiмiки Середнього Подніпров’я, нумізматики, колекціонуванням предметiв давнини. Видав кілька поетичних збірок. Останнім часом працює з архівними документами. Веде активну громадську роботу, очолюючи первинну організацію ветеранів органів внутрiшнiх справ.

Народився 1 квiтня 1950 року в селi Дереївцi Онуфріївського району Кiровоградської областi в сiм’ї колгоспницi. Пiсля закінчення в 1967 році Дереївської середньої школи працював у мiстi Олександрiї, де розпочав навчання на вечiрньому вiддiленні iндустрiального технiкуму, яке завершив у Всесоюзному iндустрiальному технiкумi (м. Москва). У 1984 році закінчив також факультет правознавства Академiї МВС СРСР. У 1969-1971 роках проходив строкову службу у вiйськах протиповiтряної оборони в Московському окрузi, командував вiддiленням. Пiсля демобiлiзацiї з серпня 1971 по листопад 1993 року служив у Московськiй Червонопрапорнiй мiлiцiї, де пройшов шлях вiд рядового мiлiцiонера до майора міліції, начальника вiддiлення, має державнi нагороди.

А. В. Пивовар

Пивовар Анатолій Васильович – заслужений економіст України, кандидат економічних наук, лауреат премії ім. В.Ястребова (2004 рік). У 2013 році нагороджений Грамотою Верховної Ради України та орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Більшість наукових праць (понад 300 друк. арк.) – у галузі економіки, інформатики, історії та джерелознавства.

Народився 4 квітня 1958 року в селі Дереївка на Кіровоградщині. Виріс, навчався та розпочинав трудову діяльність у селі Червона Кам’янка. Випускник економічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. Після закінчення аспірантури в Інституті економіки АН УРСР та захисту кандидатської дисертації працював на наукових і керівних посадах в установах Академії наук України та її Президії, Міністерства праці, Вищої атестаційної комісії України, а також у Київському колективному заводі "Росинка". З 1996 року – в Апараті Верховної Ради України.