Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Стислий витяг прізвищ, згаданих у виданні

Враховуючи значну кількість прізвищ, що зустрічаються у відомостях про вільних матросів, різну повноту передачі інформації про їх належність відповідним особам чи просто однофамільцям, часовий діапазон, останні включені до стислого покажчика без означення наявних ініціалів. Повторні згадки одних і тих же прізвищ передані у множинній формі. При цьому окремим символом (*) позначені прізвища вільних матросів, серед яких прізвища вільних матросів села Дереївки зазначені під літерою Д, села Куцеволівки – літерою К. З застосуванням загальноприйнятих скорочень передані також звання (титули) посадових та інших осіб, згаданих у виданні. При наявності діалектних відмінностей або явних перекручень у згадках окремих прізвищ, найбільш характерні особливості їх передачі подані у дужках.

Для розмежування прізвищ авторів видань, зазначених у бібліографічних посиланнях, останні наведені з доданням їх ініціалів.

⇒ – знак відсилки до інших варіантів написання прізвица або взаємопов’язаних прізвищ.

Швидкий перехід (всередині документу)

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

А

Абраменко* Д 166, 185 ⇒ Авраменки

Авраменки* Д 58-59, 167, 185 ⇒ Абраменко

Аврамовы, помещики 228-231

Аврос* К 166, 175 ⇒ Гавраси

Алексеев 1-й, капитан 1-го ранга 169, 171, 176-177, 183, 188, 192, 198, 200, 205, 207, 209-210, 212

Амляшов, майор 229

Андреев, капитан 2 ранга 203

Андреевский, советн. Екат. палаты госимущ. 23

Андреенко И., дериевск. писарь 69, 149

Антипов В.В. 269, 272-273, 276

Аркас Н., капитан 1-го ранга 3

Афанасьев-Чужбинский А. 3-4

Б

Бабки* К 128-129, 166, 184

Багницкий, техник 274

Бандурыстые* К 102

Банков, мичман 181

Барлиты* К 92-93, 166 ⇒ Борлит

Бартенев, контр-адмирал 7, 172, 178, 183, 186, 191, 197, 201, 204, 210, 214

Басей (Бассей) Д 237

Басии (Басей)* Д 56-57, 163; К 96-97, 138-139, 167, 195-196, 211 ⇒ Босей

Бахматов, куцев. вол. писарь 220

Бежки* Д 42-43, 217

Безкоровайные* К 146-147

Беленко, свидетель 221

Беликов, полесовщик (лесничий) 177

Беспалько* 219

Биленькая, келеб девица 185

Бирилев, мичман 173

Бойко А. 353

Бондари* К 126-127, 146-147

Борзенко, нач. отд. морск. м-ва 26

Борлет* К 182 ⇒ Барлиты

Босей* Д 189 ⇒ Басии

Босенко, дер. матросск. писарь 215

Бульба, свидетель 221

Бурак Д 237

Бурдеи* К 122, 138

Бурхановский, капитан-лейтенант 174

Бутович, сотник 228

Бухтеев М., кораб. мастер 5, 22-23, 27, 30-32, 37, 40, 260

Буш, чиновник 214

Быстрицкий, помещик 228-229, 231

Бычки* Д 50-53, 60-65, 162-163, 167, 187, 192-194, 220, 237

В

Василенки* Д 60-61; К 132-133, 166, 182-183, 197

Васильев, служ. флотск. экипажа 218

Величко, помещик 224, 231-232 ⇒ Величковский

Величковский, помещик 245 ⇒ Величко

Вергуны* К 96-99, 140-141

Верховский, лейтенант 172, 178, 183, 186, 191, 201, 204, 210, 214

Вестенрик В., нач. чертежной 224

Вестенрик Е., топограф 224-225

Вихоры (Выхор)* К 118-119, 156, 166, 169-170

Волк* Д 54

Воробьевы* 217

Вороновские* Д 64-65, 164

Воронцов, ген.-губ.3, 8, 11, 16, 19, 24-26, 30

Воронченко, министр финансов 26

Ворушило* Д 53

Вукотич, вице-адмирал 7, 189

Выскубы* К 120-121, 157, 166, 172-173

Высочин, столонач. уезд. суда 197, 209

Г

Гавраси* К 80-81, 124-131, 166, 174 ⇒ Аврас

Гапонов, поручик 231

Гессен И.В. 276

Гильденштедт И.А. 251

Гладкий Д 237

Гладкой, упр. Екат. палатой госимущ. 23, 27-28, 30

Голижка* 219

Голобородьки* К 96-97

Головьянки* К 136-137

Горбенки* Д 48-49

Горинская, помещица 224

Грабовый И., дериевск. староста 274

Грейг, адмирал 10

Грек Ф., дериевск. староста 272

Грек* Д 64-65, 167, 188 ⇒ Грищенко

Гриневичева, помещица 255

Грищенко (Грек)* Д 167, 190

Губа* К 94-95

Губка, козак, кременч. мещанин 254-255

Гурина* 217

Гусь* 221

Д

Данилевский, капитан 2 ранга 182

Данилин, лейтенант 174, 182, 185, 199

Данильченки* К 138-139

Делиль, академик 256

Демиденки* К 108-109

Демяновский, куцев. священник 216-217

Дериевы, помещики 228-229, 231

Джанеев, тит. сов. 23

Довгенко К., куцев. матр. староста 216

Довгие* К 116-117

Домгер В. 247, 255, 266

Доргобужинов, камер юнкер 213

Дорошенко О. 7

Дорошенко, сдатчик матросов 217

Дребницы* К 124-125 ⇒ Дробница

Дробница* К 158, 166, 170-171 ⇒ Дребницы

Дружинин, управл. Мин. финансов 26

Дунаец* 220-221

Дьяченки* Д 56-58

Е

Екатерина ІІ, императрица 260

Елец* К 167, 212-213 ⇒ Емецы

Елиц Д 237

Емецы (Емиц)* К 108-111, 154 ⇒ Елец

Ендогуров, капитан 1 ранга 179, 207

Ерухи* Д 48-49, 162

Ж

Жандр, капитан-лейтенант 170, 176, 198, 200, 210

Жарко* К 76-77, 94-97, 122-123, 157, 167, 202,

Жаркова (Лавецкая)* К 216

Жахалова Н.В. 260

Живаги* 221 ⇒ Яковлина

Журавленки* К 82-83, 98-99

Журавли* К 140-145, 167, 205-206

З

Забегаи* Д 42-45, 217

Задорожние* Д 44-45, 54-55, 166-167, 173, 185, 195-196

Задорожний Л.И. 282, 284

Зайвий В.Ф., голова деріїв. сільради 7

Зайвые* К 106-108

Зайвый Ф., дериевск. староста

Зануда Д 237

Занфиров, прапорщик 232

Зезуль* 167, 199

Зеленские* К 114-117, 166, 169

Зеленый, капитан 1-го ранга 221

Земенский Д 237

Зененки* 217

Зигари* К 100-101

Зозуля* 219

Зуев В. 247, 251

И

Иванов, землемер 229

Иванов, лейтенант 183

Ивановы, помещики 231

Ивашина, уездн. заседатель 170, 172, 175-180, 182-184, 186, 188, 191-194, 196-197, 199-202, 204-207, 209, 211-214

Ивашкин, служащий РОПТ 217

Игнатьев, мичман 188

К

Кабаки* К 136-137, 167⇒ Кабаненко

Кабаненко (Кабан) К 201 ⇒ Кабаки

Касай* 217

Катаргин В. 287

Келлер, екатериносл. губернатор 272

Кендлер, топограф 224

Киблицкие* Д 46-47, 161-162 ⇒ Скоблицкий

Кизенки (Козенки)* К 102-105, 134-135, 154, 160, 166-167, 176, 197, 208-209, 215

Кириченко Д 237

Киселев, граф 24, 32, 37

Кислинский, капитан 2 ранга 170, 179, 182, 184, 187, 189, 196, 204, 206

Кияница, дериевск. священник 243

Кобаненко 201, 202,

Кобзар В.В. 275

Коваленки* К 78-81, 126-127, 136-137, 140-141, 144-145, 151, 166-167, 178, 198-199, 204-207

Коваленко С., дериевск. матросск. староста 69, 149, 177,

Козловский, лейтенант 170-171, 176- 177, 188, 192, 198, 200, 205, 207, 209-210, 212

Коковцов С, капитан 258-259

Коколи* 221

Колбаса* 219

Колмаков, землемер 232

Коломиец Д 237

Коломоец* Д 217

Коломойцы* Д 46-47, 166, 173, 174,

Колотий* К 124-125

Колотий* К 216

Кольчицкий, дворянск. заседат. 214

Комарницкий А.Я. 3

Конкрин, граф 8

Кошик Д 237

Кравцы* К 80-81, 83, 112-115, 167, 204,

Краснокутский, дериевск. священник 255

Красовский, лейтенант 182

Крафт, делопроизводитель 199

Кривокорди* К 88-89

Криворутченки* Д 58-61

Кудашки* К 100-101

Кудашки* К 218

Кукушкин, обер аудитор 172

Кульбашные* К 120-121, 122

Кунпанийцы* Д 66-67

Кутров, контр-адмирал 7, 172

Куцевал* К 189 ⇒ Куцеволы

Куцевол О.В. 286

Куцоволы (Куцевал)* К 90-93, 142-143, 153, 167 ⇒ Куцевал

Кучеры (Кучиры)* Д 62-63, 68-69, 164, 167, 191

Кушки* К 104-105

Л

Лавецкие* К 128-131, 216, 219-221 ⇒ Левицкий, Ловицкий, Жаркова

Ласковский Ф. 225

Латышенки* 217

Лауданские, помещики 231-232

Лащ, нач. отряда топографов 224-225

Левитский, ростовск. священник 174

Левицкий* К 167, 200

Левченко, дворянин 230

Леонтовичи, помещики 228-231

Леонтьев, уездн. заседатель 177

Ливен, инженер 275

Лиманский* 219

Линевские, помещики 224, 232 ⇒ Линь

Линь, подпоручик 230-231 ⇒ Линевские

Лисаки (Лисяки, Лысяки)* К 84-85, 88-89, 166-167, 186-187, 198, 214-216

Лисанов, секретарь 214

Лихачев, капитан 2 ранга 179

Лобенки* Д 50-51

Ловицкий* К 167, 209-210

Ломаченки* К 118-119, 155-156, 167, 210-211, 213-214

Лукомець М.П. 240

Лукьянов, секретарь 177

Лядский, генеральн. писарь 229, 231

Ляхович, майор 231

М

Максимович М. 267

Маркевич М. 267

Матуз* Д 167, 191 ⇒ Мотузы

Матюхи* К 106-107 ⇒ Мотоха

Мелерт, мичман 203

Месарош, пристав 188, 210

Микрюков, капитан 1-го ранга 173, 212

Мирошниченки* К 120-121

Можайский, зав. морск. отделения 199

Молодчие* Д 46-47, 167, 193, 217, 237 ⇒ Молодчик

Молодчик* Д 162 ⇒ Молодчие

Мотоха (Матоха)* К 166, 180 ⇒ Матюхи

Мотузы* Д 42-43 ⇒ Матуз

Музыченко, нач. межевой партии 224

Муравьев, комендант 226

Н

Нагнибеда, вахмистр 231

Наготович, кременч. купец 254

Нахимов, контр-адмирал 7, 175

Николаев, рядовой инв. команды 174

Новосильский, вице-адмирал 7, 170, 174, 196, 205-206, 213

О

Овзененко* К 167, 211-212 ⇒ Овсеенки

Овсеенки* К 118-119 ⇒ Овзененко

Олефиры* К 82-83, 100-101, 108-111, 116-117

Онуфриевы* Д 44-45

Орловский В.Д. 266

Острено, капитан-лейтенант 175-176, 193-194, 202-203, капитан 2 ранга 189-190, 208

Охиньки* К 74-77

П

Паничи* Д 52-55, ⇒ Панченко

Панфилов, вице-адмирал 7, 175-176, 190, 193-194, 202-203, 208

Панченко* Д 163 ⇒ Паничи

Пареные, помещики 224, 232

Патерило Д., земский гласный 266

Патерилов, ротмистр 228, 229

Патерилы* К 90-91, 94-95, 142-143, 146-147 ⇒ Потерило, Поторилов

Пелипасы Д 237

Пельтии (Пильтии)* К 82-83, 146-147, 218-219

Петрюки* К 80-81, 92-93, 104-107, 153, 166, 186

Пєший О. 7

Пивовар А.В. 225, 250-251, 263

Пивовары Д 237

Пищевич, ген.-майор 224, 230-231, 252

Плаксий, канецелярск. служитель 177

Плахотный, поручик 230

Поликарпов, полковник 264-265, 274

Половые* К 86-87, 92-95, 118-121, 124-125, 142-143, 156, 166, 168, 180-181

Пономаренко Л. 263

Потемкин, князь 229-230, 251, 260-261

Потерило* К 167, 203 ⇒ Патерилы

Поторилов (Паторилов)* К 167, 212 ⇒ Патерилы

Потоцкий Д 237

Пронягин* 11

Прохоровский, келеб. священник 185

Проценки* Д 66-67

Пугачевские* К 74-75

Пугачевские, помещики 224, 229-232

Пузино, капитан-лейтенант 170,196, 204-206, 212

Пущин, адмирал 260

Пшеничный Д 237

Р

Ревенки Д 237

Робота Д 237

Рогозы* К 120-121

Родзянко М.В., предс. Госдумы 275-276

Рома Д 237

Романенки* К 108-109

Рубан В. 251

Руге, ген.-майор 263

Ругно* К 86-87, 134-135, 138-139, 151-152, 166, 183-184 ⇒ Ружнов

Руденки* 11, Д 66-67; К 122-123, 148-149, 158

Руденко, войсковой товарищ 231

Руди* К 100-101

Руднев, капитан 1-го ранга 218

Ружнов* К 160, 166, 175-176 ⇒ Ругно

Русов А.А. 260

Рычки* К 114-115, 126-127, 159, 167, 207

С

Савенко, член верхнедн. управы 254

Савков, губернск. секретарь 218-219

Самбулов, землемер 229

Сапиги* К 110-113

Сафонов, Екатериносл. вице-губ. 11, 14-15

Светославский С. 267

Семенов П. (Тян-Шанский) 247

Сенипостол К, дериевск. сельск. старшина 69, 149

Сенявин, адмирал 257

Сидоровы* К 74-75

Сизковы* К 76-79

Синипостолы* Д 54-55

Синицкий, становой пристав 189

Сиренки* К 84-85, 167, 208

Сиротенко* Д 195; К 154, 166, 179 ⇒ Сироты

Сироты* Д 50-53, 60-61, 167, 194, 217, 219, 237, 254; К 72-75, 114-115, 150-151, 167, 206 ⇒ Сиротенко

Скальковский А. 260

Скидан, мишурин. вол. старшина 219

Скоблицкий (Скоблица)* Д 167, 190-191 ⇒ Киблицкие

Скрипники* К 136-137, 167, 200-201

Скряги* К 148-149

Слизкоухие* Д 46-47, 237

Смирные* Д 60-61

Соколов, мишурин. вол. писарь 219

Сокуренки* К 102-105

Сологубов (Салогубов), помещик 231

Сопельняки* Д 46-47

Спицын, капитан-лейтенант 175, 180-181

Станюкович, вице адмирал 7, 180-181

Старчевский* 221

Столыпин, реформатор 240

Стрижаки* К 112-113, 144-146, 167, 203

Сукуренко, секретарь земск. суда 170, 172, 175-176, 177-180, 182-184, 186, 191-194, 196-197, 199-202, 204-206, 209, 211-214

Сукуренко, член верхнедн. управы 243

Сулимы* Д 52-53

Т

Талапиндов, помещик 230-231

Талат* К 76-77

Таловиры* Д 66-67, 165, 217, 219; К 86-87 ⇒ Толоваря

Твердохлебов, становой пристав 170-172, 175-180, 182-184, 186, 188, 191-194, 196-197, 199-202, 204, 206-207, 209, 211-214

Телегин Д.Я. 285

Тимченко, свидетель 221

Ткаченко* К 166, 177-178

Товмаши* К 78-79, 102-103

Товстолес Н.И. 270

Товстоплеты* Д 52-53, 237

Толоваря* Д 167, 194 ⇒ Таловиры

Тотлебен, генерал-адъютант 3

Тригуб* 219

Тройницкий, келеберд. сотник 256

Троценки* Д 46-49, 237

Трояны* К 96-97, 110-111

Тукмачев, директор гос. имущ. 32

Тупыгины* К 72-73

Турушев, лейтенант 179, 207

Турцевич, лекарь 194

Турчанинов Е., завед. обществ. вольн. матросов 5-6, 69, 149, 163, 165, 168-171, 173, 175-180, 184, 187, 190-191, 193-195, 197, 199- 200, 203, 205, 207-211, 214- 216, 219-221

У

Урусов, старш. землемер 246

Устимович, подпоручик 230

Ф

Ферзен, полковник 229

Фокин Е.И. 286

Х

Хейлик* 219

Хижинский, помещик 224

Хорват, ген.-майор 226

Ц

Цебренки* К 106-107, 142-143,

Цебренко К., дериевск. матросск. староста 215

Цебриков, контр-адмирал 7, 178, 207

Цимбаленко Л.И. 271

Ч

Чернобривцы* Д 66-67, 69

Чернышев, лейтенант 169, 178, 180, 184-185, 187, 192, 194-195, 198, 203, 207, 211, 215

Черныши* К 82-83, 126, 128-129, 166, 171, 187

Чихачев, директор РОПТ 217

Чувило* К 90-91

Чуприна* 11

Ш

Шаблии* Д 56-57

Шамшев, лейтенант 191, 196-197

Шашло* К 132-133, 140-141, 166, 171, 172

Шевченко Д 237

Шеметы (Шемиты)* К 98-99

Шиба* 219

Школьные* К 144-145

Шмигаевский* 219

Штофреген, капитан 1-го ранга 188, 191, 196-197

Шуберт, ген.-майор 253

Шулежко, столоначальник 170-172, 175-180, 182-184, 186, 188, 191-192, 194, 196-197, 199-202, 204-207, 209, 211-214

Шульги* К 132-133

Шульженко, херс. вице-губ. 19

Шумилин, пристав 189

Шуть, помещик 224, 231

Щ

Щенснович, уездн. врач 150-165

Щербакова (Щербанкина), поручица 228-230

Щербина, писарь 229

Ю

Юргевич, инженер 274

Юрьев, контр-адмирал 7, 170, 179, 182, вице-адмирал 184, 187, 189, 195, 204, 206, 213

Юст, ген.-майор 226

Юхарин, капитан 1-го ранга 181, контр-адмирал 7, 174, 180-182, 184-185, 187, 192, 194-195, 198-199, 203, 211, 215

Я

Яворницкий Д. 260-261

Языков, губернатор, ген.-майор 229

Яковлина* 221 ⇒ Живаги

Яцен* К 155 ⇒ Яцыны

Яценки* К 100-101

Яцына, земск. гласный 237

Яцына, куцев. вол. старшина 220

Яцыны* 237, К 74-75, 116-118, 134-137 ⇒ Яцен

Яшный Д 254