Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Географічний покажчик

Для означення географічних об’єктів у покажчику викортстані загальноприйняті скорочення: р. – річка, о. – острів, оз. – озеро, ур. – урочище, уч. – ділянка. У складі поселень, відомості про статус яких здебільшого опущено, виділено хутори (хут.), назви яких мають певні відмінності у стилі написання порівняно з іншими типами поселень.

Назви, які є похідними від назв населених пунктів (за виключенням відповідних адміністративно-територіальних утворень вищого рівня) приведені у складі відсилок на такі поселяння.

При незначних (переважно діалектних) відмінностях у передачі назви одного й того ж населеного пункту чи іншого географічного об’єкта у покажчику приведено як правило його основний, або найбільш вживаний варіант.

⇒ – знак відсилки до інших варіантів назв відповідного географічного об’єкта.

Швидкий перехід (всередині документу)

А Б В Г Д Е Ж К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

А

Азовская губ. 229

Азовское море 4, 11-15, 19, 22, 25, 27-28, 31, 39-40

Аккерман 40

Александрийский уезд 252

Александровка (Рост. уезд) 30, 33, 39

Александровка (Херс. уезд) 38 ⇒ Мало-Александровка

Александровка 231 ⇒ Лиманы

Александровск 13, 15, 289

Александровская забора 282 ⇒ Бычкова забора

Александровский матр. округ 28, 30

Александровский уезд 15, 17, 23

Александропавловка (Александровка) 230 ⇒ Леонтовичевка

Александрополь 29, 33, 39

Алешки (Олешки) 3-4, 9, 17, 20, 40

Андреева (Андреевская) забора 274-275, 277, 280, 264, перемычки 275-276

Андреевка 34

Аулы 290

Б

Бабина забора 270-271, 273, 284, 288-289

Батайское (Батайск) 21

Бедино (Бедина) 232, 252-253, хут. 224

Безоднево, оз. 245, 250, 255, 266

Белоцерковка 28, 30, 33

Беляевка 34, 38

Бердянск 30, 40, 99, 103, 173, 189

Бердянский уезд 4

Бесарабия, часть (куток) села Дериевки 240

Бессарабия 3, 22, 24, 36, 37

Бессарабская губ. 34. 150, 168, 169, 173, 188, 210, 214,

Бессарабская обл. 37, 40

Бешки-Ольгинка, забора 282 ⇒ Дериевская забора

Ближний Должек, балка 246, 263

Богодаровская волость 4

Болотяной лиман, оз. 245

Большая Дериевка 266 ⇒ Дериевка

Большой Должек 177

Большой Плоский, буерак 246

Большой Хващевой, буерак 246

Бородаевка 4, 12, 14, 21, 28, 29, 33, 39, 150, 249, почт. станция 253 ⇒ Свидовская ст.

Боцулова (Буцулова) забора 270, 284, 290, перекат 277, 280

Боцуловка 277

Буг, р. 37

Буторы 34, 38

Буянская забора 260, 266 ⇒ Свячена забора

Буянская сл. 226, 227, 251, 260

Буянское урочище 256, 259, 260, 277, 284, заводь 260

Бычкова забора ⇒ Александровская забора

В

Великий мост 253 ⇒ Омельницкий мост

Верхнеднепровск 11, 12, 14, 20-22, 29, 39, 150-165, 169-173, 175-179, 181-184, 187, 190, 192, 201, 203-205, 207-208, 210, 212, 215, 237-238, 243, 248-249, 255, 270, 274, почт. станция 253-254 ⇒ Верходнепровск

Верходнепровск 185-186, 191, 194-200, 206, 208, 211, 213-214 ⇒ Верхнеднепровск

Верхнеднепровский матр. округ 29

Верхнеднепровский уезд 4-5, 12, 14, 21-22, 39, 42-43, 72, 150, 175, 176, 178, 179, 186, 191, 193, 194, 207, 213, 214, 215-218, 220, 223-224, 232-233, 236, 239-240, 246, 254-255, земск. суд. 170, 172, 175-177, 179-180, 182-184, 186, 188, 190, 192-194, 196-197, 199-202, 204-209, 211-212, 214, уездный суд – 209, 211, 214 ⇒ Верходнепровский уезд

Верходнепровский уезд 180, 197, 200-201, 204, 209, 211 ⇒ Верхнеднепровский уезд

Ветковская волость 275

Вилагош, шанец 226, 227 ⇒ Дериевский шанец

Власовка 288

Водяное 217

Вознесенское 13, 15, 21

Волоское 13, 15, 21

Волчок, о. 261

Вороновка 216-217 ⇒ Куцеволовка

Вороновка 216-217, 268 ⇒ Куцеволовка

Выплощная балка 247 ⇒ Глинище

Г

Глинище (Гнилище), яр 240, 244, 246-248, 260-261, 272 ⇒ Выплощная балка, Кошиков яр

Глинское 4 ⇒ Домоткань

Гнилище 247 ⇒ Глинище

Гнилое, оз. 244, 250, 261

Гомельский уезд 275

Горное 264

Грабовец, балка 245 ⇒ Парная балка

Граденицы 34, 38

Градижск 261, 274, 290

Гусарский конн. полк 225, 226

Д

Дальний Должок, балка 245-246

Дариевка (Дереевка) 221, 247, 252 ⇒ Дериевка

Дарьевка (Херс. уезд) 21

Дерезоватка 240

Дериевка (Дереївка) 4-7, 12, 14, 29, 33, 39, 41-70, 148, 150, 161-165, 166, 168, 173, 185, 191, 194, 214-215, 217, 219-220, 223-225, 227, 230-241, 243-252, 254-255, 257, 260-261, 263-275, 277, 282, 284-290, дача 229, округа 225-231, 261, рота 228, 229, сельсовет 239, церква 228, 231, 237, 243-245, 247, 286, лесн. дача 246, ярмарки 231, 238, базары 238, 243-244, мельницы 231, 237, 243-244, 263, 280, 284, 286, водомерн. ст. 267, 277, карьер 254-255, 269, 280, 286, 288, 290, паромн. переправа 267, 270, пристань 270, 277, 280, 282, 286 ⇒ Большая Дериевка

Дериевка, почт. станция 252 ⇒ Омельник

Дериевка-Куцеволовка, дорога 250

Дериевка-Лиховка, дорога 250, 263

Дериевка-Мишурин Рог, дорога 251

Дериевка-Ясеноватое, дорога 250

Дериевский (Деревский) шанец 226, 227, 258-259 ⇒ Вилагош

Дериевский могильник 263, 285, поселение 285

Дериевский участок Днепра 244, 255, 258, 261-262, 267-272, 274, 277-279, 281-283, 287-290, бычевник 261, заборы 263, 277, 282 ⇒ Бешки-Ольгинка, остров 261 ⇒ Молодяк, отмель 268, перекаты 277, 280, выправит. сооружения 268-272, 282, 284, 287-290

Дериевско-Куцеволовская дача 232, 240, 250-251, 259, 263-264, округа 225, участок Днепра 256, 260, 284, плацдарм 280

Деріївка 5 ⇒ Дереївка (Дериевка)

Диевка 12, 15, 21, 29, 33, 39

Днепр 3-5, 9, 11-16, 19, 22, 25, 27-28, 31, 37-40, 224, 227, 230-231, 237-238, 240-241, 244-245, 248, 250-251, 255-272, 274-290, бассейн 277, пороги 3, 275, гирла 277

Днепровка 217

Днепровокаменка 12, 14, 29, 33, 39, 150, 219, 231, 238, дорога 251 ⇒ Пикинерная Каменка

Днепровский уезд 4

Днестр, р. 25, 38, 40

Дніпродзержинське водосховище 282, 284-286

Дніпропетровськ 270

Долгий, о. 245

Должок, урочище 246

Домоткань 4, 12, 14, 21, 28-29, 33, 39, 150 ⇒ Глинское

Дон, р. 14-15, 20, 22

Донец, р. 227

Дракули 34

Дрибная забора 277, 284

Дубосары 38

Дунай, р. 25, 40

Е

Европейская Россия 238, 267

Ейское укр. 14-15

Екатерининская провинция 227

Екатериновка 21, 28, 30, 33, 39

Екатеринослав (Катеринослав) 11-12, 15, 22-23, 36, 173, 174, 185, 188-190, 193, 206, 209, 237, 239, 251, 261, 274-275, 288-290, суконн. фабр. 12; приказ обществ. призр. 13, сады 13,

Екатеринослав-Санкт-Петербург, тракт 250, 270

Екатеринославская губ. 3-5, 9, 11-12, 14, 20, 28-31, 33, 35, 38, 42-43, 72, 180, 197, 201, 204, 217, 220, 223-224, 231, 236, 239, 244, 246, 253, 255-256, 263, 267, епархия 174, отделение путей. соощ. 272, 274, 288-290

Екатеринославский матр. округ 22, 27, 29

Екатеринославский уезд 5, 12, 14, 21-22, 38, 231, 246, 252

Екатеринославское наместничество 230, 252, гетьманство 230

Елисаветградская провинция 227, 228, 251, протопопия 228

Елисаветградский пикинерн. полк 227, 229 ⇒ Конный полк

Елисаветовка 30, 33, 39

Еникольская брандвахта 173

Ж

Жабье 231

Жабьячья балка 230-231

Желтое 232

Желтый гусарск. полк 227

З

Заднепрские места 225, 250

Запорожская Сечь (Запорожье) 3, 251

Запорожье 253, 260, 283

Збурьевка 34

Звонецкое 13, 15

Зеленое 232

Земунь, шанец 230, дорога 251 ⇒ Плахтеевка

Зенцов буерак 246

И

Ивановка 224, 232, 255 ⇒ Щербановка

Измаил 40, градонач-во 40

Ингул, р. 227

К

Кагальник 14, 15, 30, 33

Калаглея 34, 38

Калужино 12, 14, 21, 29, 33, 39, 150, 231, дорога 252, почт. станция 253

Калужино-Куцоволовка-Кременчуг, дорога 253

Калужское 34, 38

Камбурлеевка 275

Каменка (Потоцкая) 251, 289

Каменная могила, урочище 240, 244-245, 248, 250-251, 255-256, 250, 263-264, 266, 274, 287 ⇒ Попова могила

Каменный затон 256

Каменское 12, 14, 21, 28-29, 33, 38, 270, 277

Камянка (Новомоск. уезд) 13, 15

Камянка (Екатериносл. уезд) 21

Камянка (Херсонск. уезд) 34

Карагаш 34, 38

Карнауховка 12, 14, 29, 33, 288, 290

Качкаровка 34, 38, 173

Келеберда 185, 256, 258-261, 265, 267, 269- 272, 277, 280, пристань 270, 277, церква 185

Келебердянка, почт. станция 253 ⇒ Омельник Келебердянский

Келебердянка, р. 257

Келебердянская сотня 257

Келебердянские хутора 259

Келебердянский остров 260-261, перекаты 277, 280

Керчь 36, 40, 221

Керчь-Еникольское градонач-во 40, полиция 189

Киев 256, 260, 270-271, 275, 283, 287, 289

Киевский округ путей сообщ. 249, 255, 267, 271-272, 274-277, 287

Київ-Дніпропетровськ, паропл. лінія 270

Килия 40

Китайгородка 29, 33, 39

Кіровоградська обл. 5

Кобыляцкие острова 260-261

Кобылячек (Кобыляк), р. 257, 259, 261

Ковалева забора 268-269

Ковин, шанец 227

Ковина балка, лесн. урочище 246

Койсуг 21, 30, 33, 39

Колодивка (Колодовка), часть (куток) села Дериевки 240, 244-245, 247, 249, 255, 260, 268-269, 272, 281, 285-286, выступ 263, 266, заборы 268, дорога 250, 272-274 ⇒ Плаксиевка

Комисаровская волость 232

Комышеватое, оз. 245, 248, 250, 263

Конный пикинерн. полк 227 ⇒ Елисаветградский полк

Конопляное, оз. 244, 250, 256, 260

Константинополь 221

Копани Малые 34

Корткое (Коротное) 34, 38

Костромка 34, 38

Коцоволовка 28 ⇒ Куцеволовка

Кошикова гора 250, 263, 281

Кошкин (Кошиков), яр 248 ⇒ Глинище

Кошница 34, 38

Краков 227

Красная Дериевка 240

Красная Каменка 267

Красный Камень, забора 241, 250, 255-256, 261, 263, 266-268, 271, 275, 284, 288-290, урочище 266, 270-273, перекат 277

Красный Кут, хут. 255

Кременчуг 238, 251-252, 254-255, 260-262, 266, 271, 275-276, 288-289, дорога 251, 253, 263, 270, перемычка 274-275

Кременчуг-Калужино, дорога 252

Кременчуг-Покровская сл., дорога 251

Кременчугская волость 185

Кременчугская ГЭС 283

Кременчугский уезд 185

Кременчуцко-Дериевская дистанция Днепра 275

Кривое, оз. 244-245, 249

Кронштадт 26

Круглое, оз. 261

Крутенькая (Крутая), балка 230, 245

Крутенькое 231

Крутояровка 224, 232, 250

Крылов 252

Крым 247, 168

Крым-Кременчуг, дорога 253

Крюков, дорога 251

Крюковский уезд 229

Кулишовка (Кулешовка) 30, 33, 39

Купьеватое (Купьеваха) 224, 232

Куцеваловка (Куцываловка) 180, 201-202 ⇒ Куцеволовка

Куцеволовка (Куцоволовка, Куцеволівка) 5-7, 12, 14, 21, 29, 33, 39, 70-161, 165-166, 168-170, 173-181, 183-184, 186-187, 190-195, 197-198, 200-202, 204-205, 207-212, 214-216, 218-221, 223-225, 227-228, 230-246, 248-254, 260-261, 263-266, 268, 270, 286, церква 216-217, 228, 231, 243-245, 248, ярмарки, базары 238, дорога 250, 253, почт. станция 253 ⇒ Нагнибидина, мельницы 231, 237, 244, пески 249, карьер 284, 286, сельсовет 239, ⇒ Тройницкая сл., Вороновка, Коцоволовка, Куцеваловка, Куцевыловка, Куцываловка, Куцеволовск

Куцеволовка-Мишурин Рог, дорога 246, 250, 253, 263

Куцеволовская волость 231, 237-240

Куцеволовский рукав 284, отмель 288

Куцевыловка 201 ⇒ Куцеволовка

Куцоволовск 198 ⇒ Куцеволовка

Л

Леонтовичевка 231 ⇒ Александропавловка

Леонтьевка 34, 38

Летохи (Летяхи) 275

Лиман (Днепровский) 261-262, 268

Лиман (Куцеволовский) 244-245, 248, 250, 268, 282, 286

Лиманы 224, 230, 232, 245 ⇒ Александровка

Лиховка 29, 33, 39, 150, 225, дорога 250, 253, 263, 270

Лунга 34, 38

М

Магалы 34, 38

Маганове урочище 287

Малаешты 34, 38

Малая Дериевка 224, 231-232, 250, 255, 266, дача 255, забора 255

Малая Корениха 173, 212

Малая Куцоволовка, р. 253

Мало-Александровка 34 ⇒ Александровка

Маловатое 34, 38

Малое Крутенькое 231

Малой Хващевой, буерак 246

Мандзурино, оз. 245, 250

Мандриковка 13, 15

Мариуполь 13, 15, 30, 39

Мариупольский уезд 4

Марьевка 4

Марьинское 34, 38

Маяк, трианг. пункт 264

Мелитопольский уезд 4

Миколаїв 7 ⇒ Николаев

Мишурин Рог (Мишуринорог) 4, 12, 14, 21, 28, 33, 39, 150, 173, 219, 224, 226, 231, 240, 251-252, 264, 267, дача 225, 245, 260, дорога 246, 250-251, 253, 263, пристань 277

Мишуринорожская волость 218-219, 223-225, 231, 236, округа 226

Мишуринорожский шанец 225, 226, ретраншамент 257

Млинковская дача 252

Млины 224, 230-232, 250

Могилевская губ. 275

Молдавский гусарск. полк 227

Молдован (Молдаванский), о. 268, 270, 273, 276-277, 280-282, 286, 288-290 ⇒ Молодяк

Молодой (Моловой), о. 245, 261, 268 ⇒ Молодяк

Молодяк, о. 261, 263, 265-267 ⇒ Молодой, Молдован

Мондорлок, шанец 227

Москва 232, 281

Моховатое (Мохуватое), оз. 244-245, 250

Н

Нагнибедина, почт. станция 254 ⇒ Куцеволовка

Надеждовка 4

Незавертайловка 34, 38

Нижне-Романковская забора 275

Нижний Днепр 288

Николаев (Миколаїв) 36-37, 169-172, 174, 176-179, 182-183, 185, 187-188, 190-194, 196-212, 215

Николаевка 20, 22, 28, 30, 33, 40

Никополь 3, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 27-29, 39, 219, 221, 275, 288

Новая Сербия 225-226, 250

Новобатайск 30, 33, 39

Новогригорьевка 11, 29, 33, 39, 150

Новомосковск 23, 27

Новомосковский матр. округ 22, 28-29

Новомосковский уезд 13, 15, 21

Новониколаевка (Рост. уезд.) 30, 33

Ново-Николаевка (Херс. уезд) 34, 38

Новопавловка 13, 15, 29, 33

Новороссийск 22, 168,

Новороссийская губ. 226-227, 229-231, 252

Новороссийский край 3-5, 7, 8, 24-26, 28, 31-33, 36-37, 169, 173, 190, 195, 208, 210, 217, 238, 260, 264, губернии 31

Новороссийский уезд 231, 252

Новороссийское военное поселение 4

Новороссия 247

Новоселовка 240 ⇒ Тарановка, Плоское

Новостародубовский округ воен. пос. 267

Новые Кайдаки (Койдаки) 12, 15, 29, 33, 39, 289

О

Одесса 3, 7, 8, 11, 25, 36, 38, 180, 195, 199, 217, 221

Одесский уезд 38

Одеська область 5

Олександровка ⇒ Александровка

Олешки ⇒ Алешки

Омельник (Келебердянский), р. 230, 245-247, 250-253, 255-257, 259, 261, 268, 272, 277, 280, 285, почт. станция 252-253 ⇒ Дериевка, Келебердянка ⇒ Сухой Омельник

Омельник (Переволочанский), р. 226

Омельницкая пойма Днепра 244, 248-249, 260, 280

Омельницкий мост 250, 252-254 ⇒ Великий мост

Омельничек, оз. 249

Омельничек, сельцо 253

Омельченков, хут. 228

Онуфриевка 252

Орель, р. 256-257

Орлик 290

Орлова Балка 230

Орлова, балка 230

Орловская пустошь 240

Остроградско-Дериевское тов. 240

Остроградско-Куцеволовское тов. 240

Остроградско-Тарановское тов. 240

Очаков 38

П

Павловка 264

Павловка, хут. 268

Павловский рукав Днепра 268-269, 272, 277

Павлыш 253, 264

Пандурский пехотн. полк 225, 226

Парная, балка 243, 246 ⇒ Грабовец

Парное 224, 231-232, 245, 250

Парное, урочище 246, буерак 246

Парное-Куцеволовка, дорога 250

Патеринка (Патерилина), забора 266

Переволочна 256, 260, 280

Перелазы 275

Пески (Пискы), часть (куток) села Дериевки 240, 244, 248, 282, 285

Печки 289

Пикинерная Каменка 251 ⇒ Днепровокаменка

Плаксиевка 263 ⇒ Колодовка

Плахтиевка 3, 224, 231-232, 251, 253, 263 ⇒ Земунь, Успенка

Плоская (Плоское) 230, 240 ⇒ Тарановка, Новоселовка

Подстепное, оз. 240, 248, 250

Покровка 34

Покровская слобода 251

Полтавская губ. 13, 15, 185, 232, 264, 267

Полуденный край 260

Польское царство 253

Попельнастая (Попельнастое) 260, 267

Попельнастовский район 239

Попов буерак 246, могила 245

Попова забора 275

Попова могила 266 ⇒ Каменная могила

Поповка 34

Потоцкая забора 268

Почикайловская (Верхняя) забора 284

Почикаловка (Почикаровка) 260, 277

Псел, р. 257, 288

Пулково 264

Пушкаревка 12, 14, 21, 28, 29, 33, 39, 150, 221

Пятихатки, хут. 277, сельцо 277

Пятихатская забора 284

Пятихатский карьер 284, 286

Пятихатско-Плоская забора 284

Р

Раздоры, балка 246 ⇒ Хащуватая балка

Революция, забора 282

Редуты (Редут), хут. 287-290

Рени 40

Роги 34, 38

Роев, яр 247

Розсоховатая пустошь 230

Романково 12, 14, 29, 33, 38

Ромивская забора 268

Российская империя 10, 239, 247, 252-254, 256, 271, 276

Россия 3, 10, 252, 263-264

Ростов 36, 39, 174, порт 173, церква 174

Ростовский округ 23, 28, 30

Ростовский уезд 4, 13, 15, 21, 39

Рудивка (Рудевка), часть (куток) села Дериевки 240, 244

С

Саксагань 29, 33, 39, 150, 220-221

Саксагань-Лиховка, дорога 250, 253, 270

Саксагань-Мишурин Рог, дорога 253

Санкт-Петербург 224, 227, 229, 231, 247, 251, тракт 250

Св. Елисаветы, крепость 226

Свидовская почт. станция 254 ⇒ Бородаевка

Свитина балка, почт. станция 253

Святославов Брод 289

Свято-Троицкая сл. 260 ⇒ Троицкое

Свячена забора 260 ⇒ Буянская забора

Севастополь 3, 7, 218

Севастополь 3, 7, 38, 151-152, 154-155, 157-160, 164, 169-172, 174-175, 178-184, 186, 188-215, порт 183, 186, 190, 197, 210, 214, 218

Сентомаш, шанец 227

Сибирный рукав 288

Синоп 7, 192

Синот, балка 240

Синюха, р. 227

Сиротивка (Сиротовка), часть (куток) села Дериевки 240, 245, 249, 269, 282, круча 247, 263, дорога 250

Сиротка, о. 282

Славяносербск 39

Славяносербский уезд 39

Слань-Камень, шанец 227

Слободзея 34, 38

Слободской козачий полк 226

Смедеров, шанец 227

Солошинский перекат 277, 280

Софиевка 4

Спея 34, 38

Средняя забора 268

Станислав 34, 37

Старое 275

Старые Койдаки 251

Степова Україна 253, 267

Суклея 34, 38

Суражский уезд 275

Сухачовка 12, 15, 29, 33, 38

Сухой Омельник 255, 261 ⇒ Омельник

Т

Табурище 288-290

Таврическая губ. 3-4, 34, 40

Таганрог 11, 13, 15, градонач-во 20, 22, 39, госпиталь 165

Тарамское 12, 14, 290

Тарановка 240 ⇒ Новоселовка, Плоское

Ташлык 34, 38

Терновка 34, 38

Тея 34, 38

Тирасполь 38

Тираспольский уезд 38

Токмазея 34, 38

Томаковка 29, 33, 39

Томашница, шанец 227

Тритузное (Третузново) 12, 14, 21, 29, 33, 39

Троицкая волость 240

Троицкое (Троица) 4, 251 ⇒ Чикаловка

Троицкое 34, 38

Тройницкая забора 266, 271, 277, 284, перекаты 277, 280

Тройницкая сл. 226, 227, дорога 251 ⇒ Куцеволовка

Турецкое кладб. 244, 276

Тясмин, р. 256

У

Украина 5, 266

Украинская линия 227

Успенка (Успенское) 240, 263, почт. станция 254 ⇒ Плахтеевка

Успенская волость 4, 240

Ф

Феодосия 36

Х

Харьков 282, 284

Хащуватая, балка 246 ⇒ Раздоры

Херсон 221, 247, 251, дорога 252

Херсон 8, 36-37, купеч. верфь 17, 22, 35, 37

Херсонская губ. 3, 9, 12, 14, 34, 36-37, 253

Херсонский уезд 5

Херсонское поселение (военн.) 267

Хольц (Хальч) 275

Ц

Цысаревичева забора 276

Ч

Чанадь, шанец 227

Червона Дереївка ⇒ Красная Дериевка

Черкассы 270, 277, 289

Черниговская губ. 232, 275

Чернобривец (Черногривец), рукав Днепра 268-270, 272, 277

Черное море 3-4, 7, 16, 25, 38, 40, флот 10, 17, 169-215, 218

Черный гусарск. полк 227

Чикаловка 260 ⇒ Троицкое

Чобручи 34, 38

Чумаки 33, 39

Ш

Шолохово 28, 33, 39

Шульговка 13, 15, 21, 28-29, 33

Шутев, хут 224, 232

Щ

Щербановка 255 ⇒ Ивановка

Щуровка 4

Ю

Южная Россия 3, 247, 255, 266

Я

Ясеновата (Ясенова) 224, 230-232, дорога 250, 270

Ясеноватка-Куцеволовка, дорога 250

Ясска 34, 38