Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

15. Опис документів з прав власності на задніпрські грунти Миргородського полку 1752 року

Пивовар А.В.

[39] ОПИСЬ

присланных в Генеральную войсковую канцелярию при рапорте от полковника миргородского Остроградского крепостей копий взятых в разных чинов и обывателей, по которым владеют оние в Заднепрских местах грунтамы, 1752 году апреля 20 дня в Генеральной войсковой канцелярии учиненная [Більшість копій купчих та інших актів з цього опису збереглись у архівних матеріалах Генеральної військової канцелярії (ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 11437). У поданих примітках зазначені аркуші вказаної справи з копіями відповідних документів. Крім того, окремо відмічено акти, враховані при складанні їх першого опису у 1741-1744 роках (+), який дозволяє відтворити основний зміст багатьох із втрачених документів (див. док. 36)].

Да и от прочих сотен многие крепости представлени.

При сем же приложен Экстракт о Заднепрских Миргородского полку населениях, что где с оних суть и какие тамо люде и откуду они сходцы и давно ль и по каким позволениям поселились, на десяти листах, в том числе два листа страница белая [Копія згаданого тут "экстракта" приведена нами в першому розділі цього видання (див. док. 1)].

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 11144, арк. 39 – 53.

Перший аркуш

Перший аркуш "присланных в Генеральную войсковую канцелярию при рапорте от полковника миргородского Остроградского крепостей копий взятых в разных чинов и обывателей, по которым владеют оние в Заднепрских местах грунтамы, 1752 году" // ЦДІАК Украіни, ф. 51, оп. 3, спр. 11144, арк. 39.

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 120 – 131.