Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

84. Відомості про оподатковувані двори в придніпровських сотнях Полтавського полку за даними квітневої та жовтневої ревізій 1753 року

Пивовар А.В.

Нава сотень, поселень та імена власників [1] дворів і бездвірних хат у 1753 році
козаки підпомічники посполиті та перевізники підсусідки РАЗОМ
квітень жовтень квітень жовтень квітень жовтень квітень жовтень

в сотне Переволочанской

в местечке Переволочна 53 52 37 23 1 1 91 76
в Солошине 24 24 2 2 26 26
*в Каменце 38 32 13 11 51 43
*села Калужина 39 35 8 6 47 41
*перевозников городовых в селах Каменце и Калужино 7 18 7 18
*села Мишуриного Рога 124 103 61 50 185 153
*в Обоянском 25 25 0 2 25 27
*значкового товарища Боровизного 7 7 7 7
*поповских 2 2
*в Каменце подданные брегадира Кошелева 2 2 2 2
*майора Кифи 1 1 1 1
*в Калужино при речке Омельнику разных чинов 8 5 8 5
*поповских 4 4 4 4
*бунчукового товарища Павловского 18 18 18 18
*сотника Вовка 32 31 32 31
*значкового товарища Гегелы 12 12 12 12
*войскового товарища Рудя 11 11 11 11
в слободке Григоревки бунчукового товарища Богдановича 22 22 22 22
*войскового товарища Макогона 3 3
Итого 303 271 247 228 1 1 551 500

в сотне Келебердянской

в местечке Келеберде 180 174 57 55 28 28 265 257

грузинских князей:

Прагистана Туркистанова 32 30 32 30
Ивана Туркистанова 9 9 9 9
Адама Зузеева 1 1 1 1
*Ростопа Салкадзе 21 19 21 19
Еристовой 19 18 19 18
Сзази Баратова 9 9 9 9
*сотника келебердянского Козелецкого при Омельнику 53 29 53 29
*вдовствующей сотниковны Тройницкой 43 31 43 31
*в селе Бутовке 69 х [2] 23 х 92 х
*в Плахтеевке 48 х 16 х 64 х
*сотниковной Тройницкой 3 х 3 х
*в деревне Джепковке 7 х 4 х 11 х
*в деревне Манзуровке 26 х 11 х 37 х
*слободки Кисевки 4 х 2 х 6 х
*деревни Порохнявки х 1 х 4 х 5 х
*в Дереевке 28 х 17 х 45 х
*разных чинов 29 х 29 х
*в Обоянском сотниковной Тройницкой 22 22
*сотенной старшины 6 5 6 5

значковых товарищей:

*Дмитра Могилевского 3 1 3 1
*Юхима Лоба 3 3
*Андрея Боровизного 4 4 4 4

поповские:

16 16
подведомого богомаза 4 4 4 4
Пантелеймона Сазановского 2 2
Федора и Герасима Федоровых 4 4
*Даниила Федорова 3 3
Андрея Гординского 3 3
*Федора Ильина 8 8

значковых товарищей (на хуторах):

Ивана Рубця 3 3 3 3
*Фомы Лиха 21 17 21 17
*Федора Работы 20 9 20 9
*Карпа Полонского 12 9 12 9
козаков:
*Ивана Сезченка 5 3 5 3
Ивана Старшия 7 7 7 7
*разных чинов 60 60 2 2 62 62
Итого 362 174 537 342 34 30 933 546

в сотне Орлянской

в местечке Орлы 136 102 69 54 205 156
*в селах Бородаевке и Пушкаревке 54 49 9 6 63 55
в Даниловце 17 12 17 12
*посполитых брегадира Апачинина 18 16 18 16
в слободе Ревуковке 8 8 16
судьи полкового Сахновского 3 3
*сотника Лаврентиева 9 9
*разных чинов 18 18
Итого 215 134 349

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 11461, арк. 556 зв. – 560, 708 зв. – 711 зв.

Примітка: Пропуски у даних жовтневої ревізії по окремих поселеннях Орлянської сотні зумовлені відсутністю відповідних аркушів реєстру у матеріалах архівної справи.

[1] У реєстрах відомості по сотнях подані у складі поселень та за їх власниками, які могли мати володіння як на лівому, так і на правому березі Дніпра. Останнє практично унеможливлює отримання достовірної інформації щодо власне задніпрських поселень Полтавського полку. Тому у витязі з реєстрів приводяться повні дані відповідних сотень з позначенням задніпрських поселень та власників, які могли їх тут мати, спеціальним символом (*). Виходячи з вищезазначених застережень, наведені в реєстрах відомості не можуть бути однозначно поширені на дані щодо кількості дворів окремих власників, які мали підлеглих в хуторах та при селах за Дніпром.

[2] За донесенням полтавського полковника Андрія Горленка з матеріалів жовтневої ревізії 1753 року вилучено дані про села Келебердянської сотні Бутівку, Плахтіївку та "деревни" Джепківку, Манзурівку, Кисівку, Порохнявку і Дереївку, що мали відійти у відання Нової Сербії (х). На підставі рапорту генерал-майора Глєбова з реєстру мало бути вилучене також село Мішурин Ріг, яке передбачалось передати до Нової Сербії у зв’язку з ліквідацією форпостів по Дніпру. Повні дані про задніпрські поселення Полтавського полку на кінець 1753 року приведені в наступному документі.

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 286 – 287.