Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

87. Нова Сербія і Слобідське козаче поселення на картографічних зображеннях другої половини 50-х – початку 60-х років
ХVІІІ століття

Пивовар А.В.

Після укладання карти Нової Сербії 1752 року, на якій було представлено, по-суті, один із варіантів плану розміщення сербських поселенців на території Задніпрських місць, перші відомості про виготовлення інших загальних карт території краю відносяться лише до 1756 року. Принаймні за донесеннями у Сенат головного командира Нової Сербії Івана Глєбова, на початковому етапі заселення його цілком задовольняли місцеві карти, що виготовлялись переважно на основі картографічних зйомок де Боскета 1745 року.

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 290 – 302.