Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Універсальні виміри української культури

Обкладинка

Бібліографічний опис паперової версії видання : Універсальні виміри української культури. –
Одеса : Друк, 2000 р. – 216 с.

В монографії в межах концептуального підходу до категорій граничних підставин як до універсалій культури розглядаються різноманітні феномени української культури. На матеріалі літературознавства та етнографії, на підставі аналізу філософських, літературно-художніх, епічних, поетичних, релігійних та міфологічних текстів української та світової культури розкриваються глибинні загальнолюдські світоглядні константи, котрі визначають не тільки антропологічну, але й культурну єдність усього людства. В результаті виявлення цих інваріантних складових елементів у структурі текстів, методологічному апараті та у досліджуваних національно-культурних формах стало можливим репрезентувати наші культурні здобутки у загальносвітовому культурному контексті.

Для науковців, викладачів культурології, українознавства, філософії у вищій школі, студентів.

Редакційна колегія:

д. філос. н., проф. В. А. Рижко (голова редакційної колегії),

к. філос. н., проф. О. С. Кирилюк (відповідальний редактор),

д. філос. н., проф. В.С. Горський,

д. філос. н., проф. С. Б. Кримський,

д. філос. н., проф. Б. О. Парахонський,

д. філос. н., проф. П. Г. Гопченко,

д. мистецтвознавства, проф. А.Г. Баканурський.

Затверджено до друку Вченою радою Центру Гуманітарної Освіти Національної академії наук України, протокол № 7 від 27 червня 2000 року.

Рецензенти: д. філос. н., проф. П.Г. Гопченко, д. філос. н., проф. М.Ф. Цибра, к. філос. н., доц. М.Ф. Шмиголь.

© Автори розділів.

Зміст

О.С. Кирилюк Передмова

Глава 1

О. С. Кирилюк Концептуально-методологічні основи пошуку універсальних вимірів культури

Глава 2. Мова, нація, держава

В.С. Горський Україна – Європа: погляд з обох боків

О.С. Кирилюк Універсально-культурні структури міфологічних підвалин масової політичної свідомості

Н.А. Іванова-Георгієвська Сучасна українська культура в світовому контексті пошуків справжності: мода на традицію

С. П. Симоненко Проблеми культурної політики в Україні та світові інтеркультурні взаємодії

Н. І. Бадьора Соціальна структура Візантійської імперії та особливості української культурно-політичної ментальності

О. С. Кирилюк Універсально-культурні аспекти української національної екзистенції

Глава 3. Філософсько-релігійна, етична та естетична свідомість

І. О. Одохівська Віра, Надія, Любов у філософсько-релігійній та етичній думці України та світова культурна традиція

А.Г. Баканурський, Г.В. Місюн, І.В. Решетнікова Український фольклорний театр у контексті європейської видовищної культури

О. С. Кирилюк Універсальні виміри культури: біблійний дискурс та біблійні мотиви у демонстративному фольклорі

Глава 4. Міф та міфопоетична література

Б.О. Парахонський Конвенції в структурі текстів української та світової культури

О.С. Кирилюк Універсально-культурний зміст епічних міфопоетичних текстів

О. В. Добродум Світове Дерево як культурний символ єдності в різноманітті

О.С. Кирилюк Універсально-культурні смисли символу Світового Дерева

Г.М. Пасісниченко Міфопоетичне мислення і художня творчість Олександра Довженка

О.С. Кирилюк Трансперональна психологія та онтологічні витоки універсально-культурних мотивів та образів в творах О. Довженка

Глава 5. Метамова культури

Н. В. Сподарець Стильовий вимір модернізму як метамова культури (російська та українська моделі)

Л.О. Ярош Метамова поезії в темі пробудження душі в «Лісовій пісні» Лесі Українки (філософський аспект)

О.С. Кирилюк Українська міфологія та універсально-культурна структура «Лісової пісні» Лесі Українки

Глава 6. Культурна антропологія

Л.Г. Дротянко Український контекст філософії космізму

О. С. Кирилюк Універсально-культурні виміри філософії космізму

Василь Барладяну–Бирладник Українське село – колиска національної культури та менталітету

О.С. Кирилюк Універсальні параметри соціокультурної спаціальності: українська хата