Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

7. Копія карти задніпрських володінь Келебердянської і Переволочанської сотень Полтавського полку 1752 року

Пивовар А.В.

Копія карти задніпрських володінь…

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 11437, арк. 1 (багатокольорова, розмір 45х70). Карту за підписом сотників полкового полтавського Григорія Штепи і келебердянського Микити Козельського надіслано в Полтавську полкову канцелярію в березні 1752 року разом з матеріалами опису задніпрських сотень.

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 38.