Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

12. Загальні відомості про задніпрські поселення Миргородського полку за ревізією на кінець 1752 року

Пивовар А.В.

Названия сотен, поселений, владельцев и состав жителей (без дворов старшинских, других войскового звания людей, поповских и владельческих жилих и приезжих) средне и малогрунтовые нищетные крайне нищетные ВМЕСТЕ
дворов хат семей дворов хат семей дворов хат семей дворов хат семей
Всего в заднепрских поселениях полка
козаков выборных и подпоможчиков 104 316 337 347 739 805 518 1373 1433 969 2428 2575
посполитых свободных и владельческих 2 7 7 132 282 312 324 1207 1285 458 1496 1604
подсуседков козачих и посполитых 121 121 121 121
Итого в Миргородском полку за Днепром 106 323 344 479 1021 1117 842 2701 2839 1427 4045 4300

Складено за ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 19350, арк. 116 – 247 зв., 605 – 687 зв. із застосуванням підходів до обліку підсусідків, використаних при ревізії Власівської сотні.

Примітка: Крім козачих і посполитих дворів, що зазначені в реєстрах задніпрських сотень Миргородського полку, на кінець 1752 року в м. Архангельську нараховувалось щонайменше 60 дворів (близько 120 сімей), до 20 дворів козаків виборних не обліковано в складі жителів сіл Петрового Острова і Нового Миргорода, а у всій Архангелогородській сотні – до 10 дворів сотенної старшини і священиків. Ще 46 дворів (понад 50 сімей) старшини і священників проживало в поселеннях інших задніпрських сотень полку (див. док. 11). Всього додатково до відомостей за реєстрами козаків і посполитих – це понад 130 дворів і бездвірних хат та більше 200 сімей жителів. У підсумку в задніпрських поселеннях Миргородського полку на кінець 1752 року нараховувалось не менше 1550 дворів, 4200 хат, де проживало понад 4500 сімей. З урахуванням поселень Полтавського полку на території Задніпрських місць Гетьманщини, яку передбачалось відвести під розміщення Нової Сербії, в 1752 році, до початку масового переселення жителів, проживало не менше 5,6 тис. сімей.

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 111 – 115.