Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

27. Копія універсалу миргородського полковника Данила Апостола 1707 року, наданого Андрію Білецькому та Ігнату Пугаченку на володіння лісними стінками
при Майдуровій долині

Пивовар А.В.

Его царского пресветлого величества Войска Запорожского полковник миргородский Данило Апостол.

Пну сотникови кременчуцкому, атаманови городовому тамошнему и кождому, кому бы коивек так з кременчуцких жителей, яко й иних полчан наших ведати о том належало, сим нашим универсалом ознаймуем писанем, иже просили нас Андрей Белецкий и Игнат Пугаченко, куренчане наши, жители тамошнии ж кременчуцкие, абисто позволили стенками, якие на том боку на Майгеровой долине зостают, которие они уже от килька лет боронят, им же невремено владети и в дальнейшие часи от онучтожения боронити. Ми теди давши слушно ж их таковой прозбе у себе месцу, а до того уважаючи з побережних жителей пустейшие грунта без жодного зощадку покуда живши звикли на разние тамобочние мешканя переходити, яко позволяем помяненим Андрею Белецкому и Игнату Пугаченкови тими ж Майгеровой долини стенками владети и оних из пустошения боронити так пильно мети хочем и приказуем, аби ведаючи таковую волю нашу, нихто до тих стенок интересоватись и жодной перешкоди в оних Белецкому и Пугаченкови чинити неважился. Дан в Сорочинцях априля 4 дня αψζ року.

Звише именованний полковник миргородский.

/Место печати полковника/

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 11437, арк. 87. Копія.

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 143.