Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

11. Відомості про жилі та приїзджі двори старшини та інших чинів у придніпровських сотнях Миргородського полку
за ревізією 1752 року

Пивовар А.В.

сотня Власовская

дв. хат

в городе Власовке

125 сотника власовского Прокопа Майбороды 1 2
значкового товариша Дмитрия Устимовича 1 2
значкового товариша Ивана Лося 1 2
атамана городового власовского Павла Дынисова 1 2
асаула городового власовского Василя Демянова 2 2
канцеляриста полковой Миргородской канцелярии Василя Лозовского приезжий двор 1 1
попа Назария Устимовича 1 2
попа Стефана Кунашевича 1 2
попа Дмитрия Кононова 1 2
попа Еремея Алексеева 1 1
монастыря Николаевского Городиского приезжий двор 1 1
попа Ивана Петрова 1 2
попа Ивана Мойсеева 1 1
школ 2
шпиталей 2
125вв.

в селе Рублевце

атамана походного Ивана Данилченка 1 2
попа Андреева 1 1
попа Никити Иванова 1 1
школа и шпиталь 2

в селе Табурище

попа Симеона Яковлева 1 3
попа Андрея Рабухи 1 1
школа и шпиталь 2

в деревне Золотаровце

хоружего сотенного Ничипора Комашни 1 4
Итого в сотне Власовской 20 42
158

сотня Кременчуцкая

в городе Кременчуке

бунчукового товариша Федора Гаврилова 1
двор приезжий хоружого полкового Миргородского Максима Леонтиева 1
асаула сотенного Андрея Перехриста 1
значкового товариша Андрея Байдака 1
значкового товариша Григория Байдака 1
значкового товариша Михайла Авраменка 1
значкового товариша Константия Корчевского 1
асигнованного в значкового товариша Александра Корчевского 1
асигнованного в значкового товариша Данила Корчевского 1
попа Успенской церкви Данила Грабины 1
попа векария Василия Федорова 1
школа, шпиталь 2
попа Преображенской церкви Иоана Павлова 1
попа векария Василия Кадигроба 1
школа 1
попа села Богомоловкы Ивана Загорского 1
при селетреном заводе компанейщика Ивана Тимченка 1
158зв.

в селе Крукове

хоружего полку Миргородского Максима Леонтиева 1
значкового товариша Иосифа Чечеля 1
попа Покровского круковского Иосифа Леонтиева 1
попа векария Григория Мойсеева 1
сотенного хоружего Лукьяна Ляшка 1

в деревне Белецковке

атамана городового кременчуцкого Пантилимона Пащенка 1
атамана походного Павла Науменка 1
Всех в сотне Кременчуцкой 22 3
203

сотня Криловская

в городе Крилове

сотника криловского Григория Рудя 1
атамана сотеного криловского Павла Делятинского 1
писаря сотеного криловского Мвана Стефанова 1
атамана походного Грицка Проценка 1
асаула сотеного Ивана Лисяка 1
хоружего сотеного Алексея Космины 1
протопопи криловского Симеона Петрова 1
попа успенского Дмитрия Петрова 1
попа покровского Афанасия Федорова 1
векария покровского Евстафия Ефимова 1
векария успенского Филипа 1

в селе Андрусевце

попа Петра Петрова 1

в селе Калантаеве

попа Семиона Петрова 1
вдови попади Евдокии Петровой 1
203зв.

в селе Войтовом

попа Андрея Белостоцкого 1

в селе Стецовке

попа Ивана Петрова 1

в селе Федорках

попа Лукьяна Иосифова 1

в местечку Глинску

попа Василия Ингула /Иванова/ 1
попа Алексея Васильева 1
Всех в сотне Криловской 19
225

сотня Цибулевская

в городе Цибулеве

сотника цибулевского Данила Байрака 1
войскового товариша Ивана Бондарця 1
атамана городового Якима Радионова 1
писаря сотеного Семена Андреева 1
хоружего сотеного Петра Погребного 1
попа Федора Иванова 1
попа Василия Василиева 1

в селе Уховке

попа Иякова Токаревского 1
попа Кондрата Ияковлева 1

в селе Дмитровце

попа Иоана Токаревского 1
бившего сотника цибулевского Давида Звенигородского 1
225зв.

в деревне Тонконоговце

двор приезжий сотника кременчуцкого Иякова Гаврилова 1

в селе Федорках

двор приезжий писаря полкового миргородского Федора Козачковского 1
попа Лукьяна Иосифова* 1

в селе Нестеровце

попа Луки Иванова 1
попа Ивана Иванова 1

в деревне Самбросовце

двор приезжий умершого значкового полку Лубенского товарища Юрия Топальского 1
Всех во всей сотне Цибулевской 17
247

сотня Потоцкая

в городе Потоке

отставного асаула полкового Миргородского Антона Волевача 1
сотника потоцкого Юрия Сахатова 1
атамана городового Ивана Назаренка 1
писаря сотеного Федора Василиева 1
атамана походного Сидора Кириченка 1
асаула сотеного Ивана Кирусенка 1
хоружого сотеного Мусея Бегменка 1
войскового товарища Стефана Волевача 1
войскового товарища Кирила Волевача 1
бившего смотрителя описних посполитих Ивана Цибулевского 1
попа николаевского Кондрата Слухаевского 1
попа векария Ивана Стаховского 1
попа успенского Василя Михайлова 1
попа той же церкви Василя Трофимова 1
247зв.

в селе Дмитровки

попа покровского Петра Романова 1

в селе Камянки

попа преображенского Иосифа Иванова 1
Всего в сотне Потоцкой 16

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 19350, арк. 125, 158, 203, 225, 247.

Примітка: Повтор викликаний розміщенням частини приходу церкви села Федорок (див. те ж у Криловській сотні) у двох суміжних сотнях. Відомості про старшинські двори в Архангелогородській сотні в матеріалах ревізії не приведені.

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 110 – 111.