Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

16. Виписка з підрахунків кількості урядових грамот і купчих записів на землеволодіння Миргородського полку за Дніпром, які передано графу О.Розумовському в Санкт-Петербурзі 29 листопада 1752 року

Пивовар А.В.

Универсалов полковничих с декретом едним – 13;

гетманских – 6, в т.ч. салвогвардия една;

грамот Петра Великого Лизогубу – 2 [виправлено, було 1; Очевидно мова йде про пожалувальну грамоту Лизогубу на сільце Воробцівку при Тясмині, про яку згадується у матеріалах Сенатського архіву від 25 серпня 1752 року (див. Сенатський архів, т. VІІІ, с. 666)];

купчих записов урядових с 1601 по 1749 год – 160.

Купчим записам годы [Приведена нижче розбивка купчих до 1700 року не завжди співпадає з фактичним місцем їх видачі] :

с уряду Прилуцкого купчий запис 1689
универсал полковничий 1699, 1663, 1670, 1674, 1675, 1677, 1685, 1693
випис с книг меских Чигиринских 1654, 1655
декрет полковника 1692, 1672, 1699
купчие записи уряду Кременчуцкого 1698, 1681
купчий запис з уряду Жаботинского 1655, 1615, 1648
духовний запис Волевача, обозного Войска Запорожского 1601
духовний же запис 1650, 1686, 1688, 1656, 1660, 1688, 1671
випис с книг замкових Криловских 1634, 1699
гетьмана универсал 1676 году //

Крепости по которим малороссийские владельци там грунты Заднепрских мест за собою имеют:

високомонарших жалованних разним персонам грамот – 2;

гетманских универсалов – 6;

полковничих – 13;

купчих записей с 1601 по 1749 год – 160.

Таков экстракт подан его сиятельству графу Алексею Григорьевичу /Разумовскому/ в Санкт Петер-Бурге ноября 29 дня :1752 увечору. //

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 11144, арк. 53 зв. – 54..

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 131.