Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Олександр Корсун

Корсун Олександр Олексійович (27.05 (8.06) 1818 – 25.10 (6.11) 1891) – український письменник і видавець.

Портрет О. О. Корсуна

Народився в с. Богданівська Антипівка у родині поміщика. Десь в кінці 1830-х років він поступив у Харківський університет, який закінчив, здогадно, у 1842 р. і поступив на службу в Харківський кримінальний суд, де служив під началом Г. Ф. Квітки-Основ’яненка. В 1847 (1848?) р. він став чиновником для особливих доручень при Дербентському військовому губернаторі. В 1860 р. він успадкував по батькові село Богданівську Антипівку [Волвенко А. В. Казакоманство. Донской случай (1860-е годы). . – Русская старина, 2015 г., т. 14, № 2, с. 95], вийшов у відставку і оселився в цьому селі, де й прожив до кінця життя.

В українській літературі Корсун залишив слід перш за все як видавець альманаху «Сніп» (Харків: 1841 р.), який він підготував ще у студентські роки. В ньому, окрім поезій та перекладів самого Корсуна, були надруковані поезії М. Петренка, трагедія М. І. Костомарова «Переяславська ніч» та інші твори. Ще кілька творів Корсуна було надруковано в журналі «Маяк» в 1842 – 1845 роках.

Корсун довго мріяв видати другий том «Снопа», але це зробити не вдалося. Під час перебування у відставці він літературою не займався, але дбав про свою колекцію монет (в 1885 р. було надруковано її каталог). Тільки у 1890 році він опублікував свої спогади про Миколу Костомарова. В некрологах є згадки, що по ньому залишилась велика кількість літературних і етнографічних матеріалів (доля цього архіву невідома).

Місце народження і мешкання

Село (?) Богданівська Антипівка знаходилось у Ростовському повіті Катеринославської губернії. Сучасні довідники такого населеного пункту не знають. На військово-топографічній карті Ф. Шуберта (3 версти в дюймі, за зйомками 1846 – 1863 рр., ) показано село Богданівка-Антипівка (Корсунова). На позначено село Богданівка на річці Бірючая, на північ від Таганрога. На це село названо Богданівка-Антонівка. На це – територія Неклинівського району Ростовської області, ніяких поселень уздовж р. Бірючої нема (те саме – на ) – так, як показано Таке от «вставання з колін».

М. Ж., 18.01.2016 р.

Література

Корсун А. А. Н. И. Костомаров. – , 1890 г., т. 73, № 10, с. 199 – 221.

Науменко В. П. Александр Алексеевич Корсун (некролог). – Киевская старина, 1891 г., № 12, с. 450 – 461.

, принадлежащих Александру Алексеевичу Корсунову. (Составлен в 1885 году. Деревня Богдановская-Антиповка) / Александр Алексеевич Корсунов. – Санкт-Петербург: Типо-Литография В.Г. Апостолова, 1885. – 15 с. : табл.