Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Поцілунок Іштари

Юліан Опільський

Нарис з початку VII в. до Хр.


Примітки

Вперше надруковано окремим виданням: Опільський Ю. Поцілунок Іштари: Нарис з початку VII в. до Хр. – Львів: 1923 р.

Сінахірба (Санхеріб), син Шаррукіна (Саргона), 705 – 681 до Хр., усе життя боровся з могутнім союзом всіх пригнетених Ассирією держав. Урарту (Вірменія), Наїрі (Курдистан), Арам і Мітанні (Сирія), Елам (Зах. Персія) і Халдея зірвалися до бою, а головні труднощі справляв Бабель – Вавилон, де став королем Мардукпалліддін, князь халдейської Біт-Якіні. У злуці з Арамом Мардукпалліддін зайняв Вавилон та присилував царського намісника – короля Білібні підчинитися. Одначе недовго тривала радість. Форсованим походом надійшов цар і люто пімстився на ворохобниках. Проте боротьба не вгавала, а скінчилася аж по трьох роках зруйнуванням Вавилону. Мимо побіди, одначе, могучість Ашшура хилиться з того часу до швидкого упадку. – Авт.

Нині вживають написання Сінаххеріб або навіть Сін-аххе-еріба .

Подається за виданням: Опільський Ю. Твори в 4 томах. – Льв.: Каменяр, 2005 р., т. 4, с. 3 – 40.