Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Сумерк

Юліан Опільський

Історична повість (1430 – 1433)


Вперше надруковано окремим виданням: Сумерк: Іст. повість з часів визвольних воєн великого князя Свидригайла (1430 – 1433) / Написав Юліян Опільський. Львів: Накладом Видавничої спілки, 1921. В нашому е-перевиданні розділам повісті дано назви.

Подається за виданням: Опільський Ю. Твори в 4 томах. – Льв.: Каменяр, 1994 р., т. 2, с. 45 – 352.