Начальная страница

МЫСЛЕННОЕ ДРЕВО

Мы делаем Украину – українською!

?

Мемуары Евстратия Мякушкина (2-й вар.)

Г.Ф.Квитка-Основьяненко


Примітки

Публікується вперше.

Автограф статті (ІЛ, ф. 67, од. зб. 58) – чотири невеликі зошити (для зручності будемо їх далі позначати літерами «А», «Б», «В», «Г»). У зошиті «А» – мемуари 1 – 6 (останній незакінчено), які текстуально близькі до опублікованої статті, хоч і мають, очевидно, пізніші стилістичні вдосконалення. У зошиті «Б» – мемуари 11 – 12. У зошиті «В» – мемуари 11 – 16 і варіант 16, у зошиті «В» – 11 – 19 (мемуар 19 без закінчення), які, ймовірно, мали становити продовження публікації.

Ці матеріали до передачі їх Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР знаходились у відділі рукописів Бібліотеки АН СРСР у м. Ленінграді (фонд І. Срезневського). Інформуючи про них, син І. Срезневського В. І. Срезневський відзначав:

«Нельзя не пожалеть, что эти «Мемуары» остались без конца и середины; они были бы верным изображением тех литер[атурных] «охотников», которые, начиная писать только для того, чтобы увидеть свое имя в печати […] своим писаньем приобретают известность и не заботясь ни о чем, кроме денег, успевают наконец получить их» (Див. його статтю «Г. Ф. Квитка и И. И. Срезневский». – В кн.: Sertum bibliologicum в честь президента Русского библиологического общества проф. А. И. Малеина. – П., 1922, с. 207).

Подається за автографом.

Подається за виданням: Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Зібрання творів у 7-ми томах. – К.: Наукова думка, 1981 р., т. 7, с. 379 – 417.