Начальная страница

МЫСЛЕННОЕ ДРЕВО

Мы делаем Украину – українською!

?

Мемуары Евстратия Мякушкина

Г.Ф.Квитка-Основьяненко


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Современник», 1841, т. XXI, кн. 1, розділ «Критика», с. 12 – 34. Підписано псевдонімом «Евстратий Мякушкин».

Увійшло до зібрання: Квітка-Основ'яненко Г. Ф. Твори в шести томах, К., 1957, с. 72 – 98.

Автограф не зберігся. Серед архівних матеріалів І. Срезневського, які були передані в Бібліотеку Академії наук СРСР (м. Ленінград), був загальний зошит, що містив незавершену нову редакцію цієї статті. Тепер цей автограф зберігається у фондах відділу рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР (ф. 67, од. зб. 58).

Згаданий рукопис, а також свідчення самого письменника в листах до П. Плетньова підтверджують авторство цієї статті за Г. Квіткою-Основ'яненком.

На Г. Ф. Квітку-Основ'яненка як автора «Мемуаров Евстратия Мякушкина» вказував ще М. Костомаров в «Обзоре сочинений, писанных на украинском языке» (див.: «Молодик на 1844 год», Харьков, 1843, с. 178), хоча у назві статті («Мемуары Пампушкина») припустився помилки.

Подається за першодруком.

Подається за виданням: Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Зібрання творів у 7-ми томах. – К.: Наукова думка, 1981 р., т. 7, с. 137 – 153.