Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Маланка

Юрій Федькович


Примітки

Cим спільним титулом обіймаємо два циклі пісень, незвісно коли написані Ф-чем і заховані ось у яких рукописах:

І) в рукописній книзі коляд і щедрівок, що була описана вище і вся, крім Маланки, репродукована в попередній групі. Маємо тут а) цикл «Наша Маланка дністровая» з передмовою, б) Вінчованє до Маланки і в) Пляшованец до Маланки;

ІІ) в зошиті оправленім у бронзовий папір (більше 4-о, 30 карток, з них перша, шеста і 3 остатні порожні, на другій титул: в горі зірка над півмісяцем, намальована червоним, далі «Наша Маланка дністровая» – (слово «Маланка» також писане червоним): маємо тут а) передмову, б) цикл пісень той сам що в рукоп. І під а), до него без окремого титулу долучено віршу ту саму, що в попереднім рукоп. поміщена під б); далі під тит. «Ой дай Боже», йдуть 3 пісні святовечірні (ті самі, що надруковані у нас вище під ч. IV, VII, VIII стор. 638, 640), далі колядка та, що надрукована у нас вище між застільними під ч. II, Б (стор. 637) і йорданська пісня І, див. вище стор. 650, а в кінці в) Пляшованец до Маланки.

В кінці III) в зошиті (мале fol. 20 карток, з них остатні 3 порожні, на першій титул): зоря над місячним серпом, «Ти місяцю, ти королю! Красна Маланка є с тобою! Трицять и дві пісни маланочні и русалні руского народа. Во честь и славу єму зібрав и зладив Ю. Федькович». Всі три рукописи – власність Рускої Бесіди в Чернівцях. Оба ті цикли видав 1894 р. О. Маковей у тижневнику «Неділя», літературний додаток до «Буковини», ч. 33, 34 стор. 257 – 272.

Нумеровано розділи тілько в автографі II і в перводруку.

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 655 – 700.