Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Співанки

Юрій Федькович


Примітки

Під заголовком «Співанки Федьковича» знаходимо в рукописній збірці нар. пісень, переписаній рукою нашого поета (оправлена книжка книжка fol., 152 ненумерованих карток, із того 40 чистих, власність Руської Бесіди в Чернівцях) при кінці 12 пісень, зложених нашим автором. «Ізвід співанок» доданий при кінці, додає до сеї групи ще три панщизняні співанки, але се пісні народні, не Федьковичеві.

Далі під окремими титулами додано ще 8 співанок з драми «Керманич» і 4 співанки з драми «Сватання на гостинці». Друкуємо тут лише 12 співанок першої групи, лишаючи надрукування цілої збірки народних пісень (більше або менше ретушованих Федьковичем) до четвертого тому сього видання. Співанки, виняті з драм, будуть надруковані в третім томі в тексті відповідних драм.

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 550 – 561.