Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Колядник

Юрій Федькович


Примітки

Між Федьковичевими автографами (власність Руської Бесіди в Чернівцях) находиться оправна книжка in folio, 86 карток, з них 2 перші і 9 остатніх порожні. На картах 3 – 54 міститься збірка під заголовком «Колядник руского народа. Зібрав і зладив Ю. Федькович», де знаходимо:

к. 4 Передне слово,

к. 5 (титулова) Коляди старовіцкі (на к. 6 – 7 маємо «Наука для Пережи», к. 7 (тит.) Коляди під вікном і verso Відомість,

і далі к. 8 – 34 маємо 27 коляд, кожда на окремій карті;

к. 38 Пляшованец (verso Відомість) і далі жартлива колядка на к. 39 – 40;

к. 41 Коляди за столом (verso Відомість) і далі на к. 42 – 45 чотири щедрівки;

к. 46 Коляди церковні (verso Відомість) і далі на к. 47 – 48 три пісні перероблені з Богогласника;

к. 49 Коляди під польскі голоси (verso Відомість)

і далі к. 50 – 56 шість колядок;

к. 57 (тит.) Наша Маланка дністровая,

к. 58 – 59 Переднє слово,

к. 60 (тит.) Маланка,

к. 61 – 71 цикль 21 маланочних пісень;

к. 72 (тит.) Вінчованє до Маланки – пісня, що займає к. 73 – 74;

к. 75 (тит.) Пляшованец до Маланки – пісня на к. 76;

к. 77 (тит.) Коляди іорданскі, так звані водохрестні або водорщані.

На к. 77 Відомість, а далі на к. 78 одна коляда.

Дати зладженя сеї збірки нема, але початок її сягає ще 1870-их років.

Ще в р. 1873 видав Ф-ч у Львові (накладом «Просвіти» книжечку під заголовком «Руски церковнії и народнії коляди и щедровки, для охоты и забавы усіх рускіх колядников, а Богу во честь и славу. Зладив Юрій Федьковичь». (16-ка. 40 стор.) Зміст сеї книжечки, друкованої в 3000 прим, ось який:

Слово до колядников (стор. 3 – 4),

Песні на Рождество Христовоє, Коляди церковнії (всіх 4, з них три війшли в описану вище рукописну Збірку);

Коляди под польскій голос (всіх 4, ті самі і в рукоп. збірці);

Коляди народнії – властиво тілько рефрени, (стор. 18 – 20);

Поколядь (стор. 21 – 25, чотири закінченя колядок і прозове «Повеншованє»);

Коляди або щедровки (стор. 26 – 33, всіх коляд 8, в тім числі одна Л. Данкевича, патріотична з 1848 р.);

Песни Іорданскі, властиво дві (34 – 37), а третя названа також Поіордановець (стор. 37 – 39) близька до рукописного «Повенчованя до Маланки».

Із отсих двох жерел, з доданням іще деяких бруліонів поетових ми й зводимо тут видання «Колядника», включаючи в нього й Йорданські пісні, а лишаючи на боці весь цикл «Маланки». Розуміється, що в основу видання кладемо головний автограф, доповняючи його тими частинами, що маються лише в виданні 1873 р. Там, де в головнім автографі є ті самі пісні, що в перводруку, але з відмінами, кладемо в тексті автограф, а відміни перводрука в нотах. Так само поступаємо й з бруліонами.

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 604 – 654.