Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Руський лірник

Юрій Федькович


Примітки

Під таким титулом лагодив мабуть Федькович видати збірку набожних легенд віршованих на лад лірницьких пісень і призначених для співу в супроводі ліри. На се вказує те, що деякі з тих пісень були друковані в «Бібліотеці для молодежі» та «Буковинськім Календарі» під титулом «Із Руського лірника». На жаль, автограф тої збірки (коли вона була зроблена, а не лишилась тільки планом) не дійшов до нас. Як і загалом затратились автографи всіх віршів сеї групи крім трьох (св. Іван Новий, св. Параскева і Сирітка). Ми подаємо під Федьковичевим титулом усі віршовані легенди, які він написав від 1873 р.

Подається за виданням: Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 562 – 603.